IRONCADDRAFTPo desaťročia si užívatelia potrebovali vybrať medzi prácu v 2D alebo 3D, dnes je tu ďalšia možnosť! - V minulosti, konštruktéri chceli pracovať v 2D. Uprednostňovali možnosť šikovne vytvárať svoje výkresy a jasne a efektívne ich detailovať. Pre týchto užívateľov, má projektovanie určitú umeleckú formu, a nejedná sa pre nich len o rad čiar na kuse papiera. Zatiaľ čo niekomu 3D modelovanie umožňuje ľahší návrh výrobkov, pre mnohých práca v 3D nie je nutnosťou, aj keď by bola užitočná a výhodná.

Dnes IronCAD ponúka IRONCAD DRAFT, extrémne silný 2D konštrukčný nástroj ktorý sa vďaka štandardnému užívateľskému rozhraniu nielen ľahko učí, ale ponúka aj jedinečnú schopnosť 3D integrácie umožňujúcej užívateľom pracovať v 2D, ako aj prehliadanie, pôsobenie, analyzovanie, rendrovanie a referencie na údaje 3D modelu vytvorené dodávateľmi, zákazníkmi a kolegami.

 

Bezkonkurenčná kompatibilita s AutoCAD®

compatibilityOtvárajte, upravujte a ukladajte existujúce DWG súbory generované AutoCAD®om a presne zdieľajte a komunikujte s členmi vášho návrhového tímu. Rozhraniu IRONCAD DRAFTu ktoré ponúka mnoho príkazov bežne dostupných v AutoCADe. sa vďaka dôverne známemu prostrediu ľahko prispôsobíte.

 

Výkonné funkcie pre výrobu

benderdraft1IRONCAD DRAFT je postavený na kombinácii na technológií IRONCAD 3D a CAXA 2D, ktoré majú tisíce užívateľov a bohaté skúsenosti v daných oblastiach a predstavujú hotové riešenie pripravené pre výrobu. IRONCAD DRAFT ponúka nielen základné 2D nástroje na tvorbu a editáciu, ale aj nástroje zamerané na strojársku konštrukciu a parametrické normalizované diely, čím dáva konštruktérom možnosť ľahko vytvárať komplexné detailové výkresy.

Kompletné a silné popisovanie umožňuje vytvárať presné 2D entity, vrátane úsečiek, rovnobežných čiar, oblúkov, kružníc, obdĺžnikov, eliptických kriviek, mnohouholníkov, spline, a referenčných entít, ako sú osi a šrafovanie vzory. IRONCAD DRAFT podporuje výkonné dynamické možnosti pre zadávanie priamo počas vytvárania prvku čím umožňuje rýchlo určiť veľkosť či natočenie a ďalšie vlastnosti, ako sú automatické osy. Nástroje, ako sú asociatívne bloky, editor príkazov, kopírovanie formátu, okno vlastnosti, či textový editor predstavujú ďalšie inteligentné funkcie, podporujúce rýchle a účinné dokončenie zložitých technických úloh.

 

Optimalizované užívateľské rozhranie a prispôsobenie

IRONCAD DRAFT využíva štandardné Windows/Ribbonové rozhranie určené na zefektívnenie procesu navrhovania tým, že dáva užívateľovi k dispozícii nástroje na väčšinu bežných úloh priamo v príslušných zoskupených oblastiach. Okrem toho, pre rýchle sprístupnenie najbežnejších príkazov pri vašej každodennej práci si môžete ľahko toto rozhranie užívateľsky prispôsobiť. Rovnako pri iných štandardných 2D aplikáciách, IRONCAD DRAFT ponúka výkonné aplikačné programové rozhranie pre prispôsobenie štandardných nástrojov a procesov.

 

Komunikácia a odkazy na 3D návrh

Pre lepšie overovanie a komunikáciu naprieč vašimi projektami, je k dispozícii import širokej škály štandardných grafických priemyselných formátov vrátane ACIS, Parasolid, IGES, STEP, IRONCAD 3D, Pro/E, UG (NX) a CATIA.

bender3dPre tvorbu zostavy môžete importovať viac 3D modelov, overovať presahy, a s použitím realistickej vizualizácie a animácie poskytovať 3D podobu modelov svojim zákazníkom. Pre rýchlu komunikáciu o produktoch s potenciálnymi zákazníkmi v reálnom čase, vám možnosť zostavovať si vlastné katalógy komponentov pomôžu v rozširovaní a zdieľaní vašich projektov. Okrem toho využívanie 3D dát s plnou asociativitou na 2D detaily urýchli proces rozvrženia výkresu a umožní vám automatické znovu použitie dôležitých informácií z 3D, ako je kusovník a rôzne merané informácie.

 

Komunikácia a zdieľanie

S použitím voľne šíriteľných prehliadačov môžete svoje projekty zdieľať pomocou DWG/DXF a obrazových formátov. Zatiaľ čo schopnosť navzájom komunikovať a zdieľať vaše návrhy je  dobrá, zdieľanie živých dát projektu vyžaduje kontrolu a riadenie. Design Collaboration Suite IRONCADu obsahuje výkonné, integrované plne funkčné EDM riešenie pre správu CAD a súvisiacich inžinierskych projektových dát, a to ako interne, tak externe cez internetovú sieť.

Nahor