3D Engine 300S IronCAD Design Collaboration Suite, môžu inžinieri komunikovať oveľa voľnejšie. Duálne ACIS a Parasolid jadro umožňuje presný, bezchybný import a export natívnych SAT a X_T, ako aj bežných IGES, CATIA V4 a STEP (s výnimkou COMPOSE). Pridaním nízko nákladového TRANS balíka získate aj prístup k ďalším natívnym formátom, ako je CATIA V5/V6, Pro/E (Creo), UG/NX, SolidWorks, SolidEdge, JT a Inventor (podpora obidvoch importov - geometrie aj grafiky).

Použitím IronCAD Design Collaboration Suite si uľahčíte otvorenú výmenu myšlienok a zdokonalíte svoje projekty. Zdieľajte práce medzi návrhármi v kancelárii alebo medzi zákazníkmi a to bez ohľadu na to, aký CAD program, používajú. V oboch programoch IRONCAD a INOVATE pomocou priameho modelovania plochy alebo pridávaním nových inteligentných 3D dielov zo štandardných katalógov komponentov získate výhodu upravovať takmer všetky importované súbory bez opätovného vytvárania geometrie - dokonale prispôsobené pre dodávateľov pracujúcich na návrhoch rôznych konštruktérov. IronCAD Design Collaboration Suite má najkomplexnejšiu sadu dátových konvertorov ktoré umožnia vzýjomnú výmenu ako plošnej tak aj objemovej geometrie so všetkými poprednými CAD systémami.

Preskúmajte si ďalšie možnosti priamo na importovanej geometrii podľa požiadaviek návrhu. Polygonálne formáty môžete previesť na objemové telesá s rovinnou alebo zakrivenou plochou prispôsobené a upravené tak, ako iné objemové telesá. Funkcia na automatické rozpoznávanie môže identifikovať a vytvárať jednotlivé vlastnosti na importovaných dátach. Podporované typy vlastností zahŕňajú zaoblenia, na plochách  založené IntelliShapes, vysunuté IntelliShapes s rekonštrukciou profilu a rozpoznaním úkosu.

 

IronCAD Design Collaboration Suite doplnky - Konvertory:

 

ICTransSmall
IVTransSmall

IRONCAD-TRANS a INOVATE-TRANS. Natívne CAD konvertory na spustenie popri IRONCAD alebo INOVATE, poskytujúce schopnosť čítania/zápisu pre CATIA a tiež možnosť čítania pre Pro-E, Unigraphics, SolidWorks, SolidEdge, JT, a Inventor. Umožnia užívateľom efektívnu komuniukáciu na všetkých úrovniach.

Katalógová cena: 700.- USD

IRONCAD-TRANS & INOVATE-TRANS
Typ súboru Prípona súboru Podporovaná verzia súboru Čítanie Zápis
CATIA® .CATPart, .CATProduct Read/Write: R2-R25, V6R2015 Áno Áno
ProENGINEER® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Až po Creo 3.0 Áno -
SOLIDWORKS® .sldprt, .sldasm Verzie 98 až 2015 Áno -
INVENTOR® Part .ipt R6-R11 a 2008-2016 Áno -
INVENTOR® Assembly .iam R11 a 2008-2016 Áno -
UGNX® .prt R11-R18 a NX-NX10 Áno -
SolidEdge® .par, .asm, .psm V18 až ST8 Áno -
JT® .jt V8 až V9 Áno -

 

ICDTransSmall

Draft-TRANS. Natívny CAD konvertor pre IRONCAD Draft, poskytuje možnosť čítania pre CATIA, Pro-E, Unigraphics, SolidWorks, Solid Edge, JT, a Inventor. Predstavuje veľmi výkonné a pritom lacné riešenie pre 2D užívateľov, ktorí potrebujú spolupracovať s 3D dátami.

Katalógová cena: 400,- USD

DRAFT-TRANS
Typ súboru Prípona súboru Podporovaná verzia súboru Čítanie Zápis
CATIA® .CATPart, .CATProduct Read: R2-R25, V62015 Áno -
ProENGINEER® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Až po Creo 3.0 Áno -
SOLIDWORKS® .sldprt, .sldasm Verzie 98 až 2015 Áno -
INVENTOR® Part .ipt R6-R11 a 2008-2016 Áno -
INVENTOR® Assembly .iam R11 a 2008-2016 Áno -
UGNX® .prt R11-R18 a NX-NX10 Áno -
SolidEdge® .par, .asm, .psm V18 až ST8 Áno -
JT® .jt V8 až V9 Áno -

 

ComposeTransSmall

COMPOSE-TRANS. Natívney CAD konvertor pre IRONCAD COMPOSE, poskytuje možnosť čítania pre ACIS, Parasolid, IGES, STEP, CATIA, Pro-E, Unigraphics, SolidWorks, Solid Edge, JT, a Inventor. Predstavuje veľmi silnú voľbu pre užívateľov, ktorí chcú spolupracovať na 3D dátach pre prehliadanie, rendering, animácie a konfiguráciu.
Poznámka: Všetky importované dáta sú 3D grafické dáta.

Katalógová cena: 195,- USD

COMPOSE-TRANS
Typ súboru Prípona súboru Podporovaná verzia súboru Čítanie Zápis
ACIS® .sat Read: R7-R24 Áno -
PARASOLID® .X_T Read: R11-R26.1 Áno -
IGES .iges, .igs Read: NA Áno -
STEP .step, .stp Read: NA Áno -
CATIAV4 .model 4.1.9-4.2.4 Áno -
CATIAV5 & V6® .CATPart, .CATProduct Read: R2-R23, V62015 Áno -
ProENGINEER® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Až po Creo 3.0 Áno -
SOLIDWORKS® .sldprt, .sldasm Verzie 98 až 2015 Áno -
INVENTOR® Part .ipt R6-R11 a 2008-2016 Áno -
INVENTOR® Assembly .iam R11 a 2008-2016 Áno -
UGNX® .prt R11-R18 a NX-NX10 Áno -
SolidEdge® .par, .asm, .psm V18 až ST8 Áno -
JT® .jt V8 až V9 Áno -
Nahor