INOVATEXGINOVATE™ je nízko nákladový, ľahko použiteľný 3D desktop produkt pre vytváranie, úpravy, preskúmanie a komunikáciu 3D návrhov. Je to ideálny nástroj pre spoluprácu na 3D návrhu od konceptu až po výrobu. Jeho radikálne "drag-and-drop" 3D prostredie prináša bezkonkurenčnú jednoduchosť použitia, rýchlosť, flexibilitu návrhu a výkonu čo ho robí najproduktívnejsím nástrojom pre 3D koncepčný dizajn a komunikáciu ktorý je k dispozícii. INNOVATE preklenuje medzeru medzi technológiami dnešných prehliadačov a plnohodnotným CAD pracoviskom. Dokonale sa hodí pre situácie, kedy je potrebné overiť 3D koncepty návrhu ešte pred tým než sa nasadia do podrobného formálneho návrhového procesu. Umožňuje rýchle skúmanie 3D konceptov a predávanie týchto myšlienok prostredníctvom fotorealistických obrázkov a realistickej animácie ako súčasť procesu spolupráce.

INOVATE rovnako umožňuje pracovať doma s existujúcimi modelmi, ktoré môžu byť importované, preskúmané, upravené a vykomunikované s ostatnými - buď ako modely, fotorealistické obrázky alebo reálne animácie. INOVATE je najkomplexnejší spôsob spolupráce v 3D.

 

Ľahké používanie

ICD Assy1Či už pracujete s modelmi, rendrujete ich, alebo robíte animácie, využívate ten istý "drag and drop" prístup, úchyty riadiace vlastnosti či diely ...proste všetko čo robí INOVATE najjednoduchším a nákladovo najefektívnejším 3D návrhovým nástrojom aký je k dispozícii. Je založený na rovnakej oceňovanej technológii užívateľského rozhrania ako IRONCAD. Jeho užívateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby členovia rozšíreného konštrukčného reťazca efektívne spolupracovali na procese realizácie návrhu.

Koncepty modelov môžu byť vytvárané jednoduchým pretiahnutím inteligentných 3D vlastností (IntelliShapes ™) z predpripravených katalógov a vložené do scény alebo na existujúce diely. Zmeny je možné vykonať jednoduchým ťahom za dynamické úchyty, alebo prostredníctvom líšt vlastností, jednoducho prístupných prostredníctvom pravého tlačidlo myši. IntelliShapes sú navrhnuté pre maximálnu flexibilitu a môžu sa plne parametrizovať. Tento revolučný Creative Design prístup je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako koncepčne pracovať v 3D.

 

Koncepčná práca pri návrhu

Integrácia výkonných technológií "high-end" vizualizácie a animácie do jadra INOVATE činia celý proces návrhu rýchlejším, produktívnejším a zrozumiteľnejším.

Real-time reprezentácia detailov, ako sú textúra, nerovnosti  či mapovanie otlačku sú plne integrované čím šetria čas a cenný dátový priestor. Efektívna komunikácia so všetkými prispievateľmi, v každej fáze, podporuje spoluprácu a urýchľuje proces vývoja produktu.

Okrem vizuálnej realistickosti, INOVATE umožňuje rozpohybovať modely či mechanizmy pomocou SmartMotionsTM. SmartMotions sú preddefinované "drag and drop" kľúčové snímky animácie s editovateľnými cestami, ktoré poskytujú skutočne realistický pohyb. Po vytvorení animácie môžu byť zdieľané s ostatnými ako animované GIF alebo AVI súbory.

 

Komunikácia o návrhu

Vizualizácia návrhu, vlastnosti spolupráce a jednoduchosť použitia robia INOVATE perfektným nástrojom pre strojárstvo, marketing, predaj a školenia pre znázornenie a komunikáciu o výrobku či už pomocou animácií alebo prostredníctvom priameho importu 3D modelov návrhu do marketingových a predajných brožúr. Toto univerzálne použitie modelu INOVATE prenáša 3D modely mimo komunitu návrhárov.

modelverification2Schopnosť komunikácie je síce dobrá, ale zdieľanie živých dát projektu vyžaduje kontrolu a riadenie. INOVATE zahŕňa CAXA EDM, výkonné a integrované plne funkčné EDM riešenie pre správu vašich CAD a súvisiacich inžinierskych dát projektu, a to ako interne, tak aj externe cez internetovú sieť.

INOVATE podporuje bohatú sadu dátových konvertorov (IGES, STEP, ACIS, Parasolid, CATIA, Pro/E, STL, ...... a ďalšie), ktoré umožňujú, výmenu dát so všetkými poprednými CAD systémami. Pretože v INOVATE môže užívateľ PLNE upravovať dáta modelu (nie len podmnožinu rozpoznaných vlastností), umožňuje skutočnú "upstream" a "downstream" spoluprácu na návrhu. To z neho robí ideálneho podporného spoločníka pre vaše existujúce CAD nástroje.

INOVATE umožňuje inžinierom s istotou vymieňať a používať 3D CAD dáta v priebehu celého procesu navrhovania, rovnako ako umožňuje užívateľom zdieľať diely alebo zostavy v priebehu celého návrhového procesu. INOVATE podporuje tvorbu vlastných katalógov, ako sú rodiny normalizovaných dielov, čo výrazne zvyšuje produktivitu navrhovania a umožňuje jednoduchý prenos dôležitých návrhových údajov medzi účastníkmi konštrukčného reťazca.

Nahor