Doplnok IronCAD Mechanical ponúka inteligentné nástroje pre výrobcov, ako sú spojovacie prvky, oceľové profily, potrubia, príruby, generácia kusovníkov a mnohé ďalšie. Vzhľadom na to, že všetko je zabudované priamo do inteligentných komponentov, vaše typické denné úlohy sa podstatne zjednodušia čo výrazne zníži čas návrhu. IronCAD oznamuje, že základná osvedčená funkčnosť bude poskytnutá bezplatne všetkým zákazníkom (zahŕňa spojovacie prvky, užívateľské otvory, ložiská, ocele, O krúžky, seegky, a telesové vlákna).

Download2

 

Pozrite si prácu v IronCAD Mechanical

IronCADMechanicalVideo

 

IronCAD Mechanical ponúka nasledujúce rozšírené funkcie:

IronCADMechanical 300Knižnica normalizovaných dielov
ANSI, UNI a DIN spojovacie prvky, otvory, ložiská, oceľové profily, O-krúžky, poistné krúžkya a nástroje telesových vlákien

Potrubia
Kompletný katalóg potrubných prvkov s automatickým nastavením veľkosti a umiestnenia.

Oceľové konštrukcie
Kompletný katalóg oceľových prvkov s automatickým nastavením veľkosti a umiestnenia, spolu s funkciami pre orezanie, či predĺženie.

Suppress Manager
Výkonný správca potlačenia dielov.

PROActive Manager
Výkonný plne konfigurovateľný správca dát kusovníku, ktorý umožňuje rýchly prístup ku všetkým dátam kusovníku v 3D scéne. PROActive Manager je plne konfigurovateľný a umožňuje zákazníkovi získať a nastaviť všetky informácie projektu. Navyše tento nástroj zahŕňa funkcie, ktoré pomáhajú vytvárať konfigurácie a potlačenie častí a vyhľadávanie či nahrádzanie textu Vnútri akéhokoľvek komponentu scény.

PROActive Parts
Umožňuje užívateľom riadiť parametrické diely pomocou DB dát a jednoduchého rozhrania

PRODrill
IPRODrill je technológia vnútri IRONCADu, ktorá pomáha užívateľom vytvárať vlastné parametrické diery alebo vybrania, ktoré je možné uložiť do katalógu.

Shape Utilities
Rôzne nástroje pre správu dielov. Napríklad môžete prepínať z telesových dielov na záporné (alebo naopak) a zlúčiť alebo oddeliť IntelliShapes vnútri dielov.

Kresliace utility
Automatické generovanie rohovej pečiatky a užívateľských kusovníkov.

Piping 400Tlač
Umožňuje tlačiť alebo exportovať skupinu 2D kreslenie niekoľkými kliknutiami.

Text3D
Výkonný nástroj pre prenos ľubovoľného TrueType textu do 3D modelu v IRONCADe.

SetMaterial
Umožňuje užívateľovi vybrať a priradiť hustotu materiálu dielom alebo zostavám s využitím vizuálneho výberu z databázy sady materiálov.

KernelManager
Výkonný nástroj, umožňujúci zákazníkom vizuálne vymeniť modelovacie jadro použité pre dané diely.

ExternalLinkManager
Užitočný doplnok pre ľahkú správu informácií pripojených externých dielov.

CatalogSet
Nástroj, ktorý pomáha užívateľom spravovať skupiny katalógov. Vďaka IPROcatalogSet, užívateľ môže okamžite vymieňať skupiny otvorených katalógov.

LiveUpdate
Umožňuje nové vylepšené aktualizácie IronCAD Mechanical pre každého IronCAD Mechanical užívateľa.

Nahor