Vylepšenia IRONCAD 2017 - Product Update 1

V tejto aktualizácii IRONCADu nájdete nasledujúce vylepšenia

Zvýšenie výkonu grafiky

V tejto aktualizácii sa ešte viac zvýšil výkon grafických reakcií ako sú posúvanie, priblíženie a otáčanie v3D prostredí. Zvýšenie tohoto výkonu dosiahlo v priemerne 45% zrýchlenie pri práci s veľkými zostavami.

Zvýšenie rýchlosti ukladania

Ďalšie zlepšenie rýchlosti sa týka ukladania veľkých dátových súborov, kde zrýchlenie predstavuje približne 25%.

Aktualizácia na najnovšie translatory

Posledné vydanie IRONCAD Native Translators podporuje posledné verzie  priemyselných CAD formátov ako Catia R2016, Inventor 2017, NX 11, Solid Edge ST9 a SolidWorks 2017.

Aktualizácia na najnovšie modelovacie jadrá

IRONCAD aktualizoval svoje ACIS aj Parasolid jadrá čím sa dosiahlo zvýšenie kvality modelov týkajúce sa daných jadier.

Aktualizácia štýlu užívateľského rozhrania

Rozhranie IRONCAD 2017 Product Update 1 bolo aktualizované a teraz podporuje posledné 2016 Microsoft UI štýly. Predvolené nastavenie bolo nastavené na Blue 2016 štýl, avšak môžete nastavenie štýlu zmeniť v pravom hornom rohu okna aplikácie.

Nastavenie skrátenia ohybu (Bend Deduction)

Bend DeductionUžívatelia si môžu vybrať prídavok na ohyb (bend allowance) a výpočty skrátenia ohybu (bend deduction) pre určenie rozvinutej dĺžky plechového materiálu potrebnej pre získanie požadovaného rozmeru ohnutého dielu. Product Update 1 prináša podporu pre skrátenie ohybu (bend deduction) v individuálnych nastaveniach pre ohyb, ktoré užívateľom umožňujú dodatočné riadenie rozvinov.

Knižnica materiálov a Smart Paints

Bola pridaná nová knižnica materiálov, umožňujúca užívateľom nastaviť diely s rôznymi materiálovými informáciami a farebnými vlastnosťami vizuálneho vzhľadu.

Nástroj pre ozubené kolesá

Gears ToolBol pridaný nový prehliadač príkazov pre vytvorenie ozubených kolies. Tento nástroj má podobné vlastnosti ako nástroj v katalógu Tools pre ozubené kolesá, ale teraz je založený na užívateľskom rozhraní prehliadača, ktorý má editovateľné textové súbory pre pridávanie/odstraňovanie ďalších informácií.

Nástroj Rovinná plocha

Bol vytvorený nový nástroj, ktorý vytvorí rovinnú plochu. Jednoducho určite orientáciu, umiestnenie a veľkosť a rovinná plocha sa vytvorí.

Rýchly výber inteligentného kótovania

Do tvorby výkresov IRONCADu bola pridaná podpora umožňujúca priamy výber úsečiek pre kótovanie vzdialenosti medzi nimi. Ak to checli užívatelia dosiahnuť predtým, museli podržať stlačenú klávesu Shift. Teraz je to nastavené ako východzia vlastnosť (napr. Ak kliknete na úsečku - dostanete kótu úsečky ktorú môžete umiestniť na požadované miesto, alebo ak kliknete na ďalšiu úsečku kóta úsečky sa zmení ná kótu vzdialenosti medzi vybranými úsečkami, alebo na uhol medzi vybranými úsečkami).

Umiestnenie označenia čiary rezu

Section Line LabelingUžívatelia teraz majú v štýloch čiary rezu k dispozícii nastavenie pre určenie umiestnenia označenia čiary rezu.

Vylepšenia  označovania rezu

Section Labeling 2Bolii vykonané vylepšenia pre uľahčenie resetovania označenia rezu. Do prehliadača príkazov rezu bolo pridané nastavenie označenia ktoré umožňuje rýchlu editáciu a zmeny vlastností po vytvorení daného rezu.

Prirazovanie typov čiar k štýlom pohľadov

Nastavenia typov čiar vo vlastnosti pohľadov predvolených štýlov teraz správne umožňujú uložiť jednotlivé nastavenia typov čiar podľa daného štýlu.

Užívateľské diery vo výpočte množstva dier tabuľky dier

Bloa vylepšená tabuľka dier, aby správne identifikovala užívateľské diery a vygenerovala správne množstvo dier. Predchádzajúce verzie podporujú iba jednoduché typy užívateľskej diery.

Pomenovanie položiek tabuľky dier v IronCAD DRAFT

Hole TableV rozhraní DRAFT v Auto zozname tabuliek dier pribudla možnosť pre pre stred diery nastaviť názov slúžiaci na identifikáciu špecifických výpisov dier. Napríklad: výpisy H1 a H2 kde skupina otvorov môže byť označená ako H1 a ďalšia skupina dier (s rovnakým alebo odlišným umiestnením) môže byť označená ako H2.

IronCAD DRAFT Identifikácia staničnej kóty

Pri výbere rozmerov staničných kót sa pre identifikáciu pôvodnej sady zvýrazní počiatočná kóta.To je užitočné, ak sa do výkresu pripojí viac ako jedna sada kót.

Správca noriem IronCAD DRAFT

Do výkresoov DRAFTu bolo pridané spoločné miesto pre úpravu a správu noriem. V rámci tohto nástroja môžete vidieť aktuálne nastavené normy, upraviť existujúce normy a definovať prednastavené normy.

Okrem týchto vylepšení produktivity obsahuje Product Update 1 aj viac ako 150 ďalších vylepšení kvality, stability a výkonu.

Nahor