Vylepšení IRONCAD 2017 - Product Update 1

V této aktualizaci IRONCADu najdete následující vylepšení

Zvýšení výkonu grafiky

V této aktualizaci se ještě více zvýšil výkon grafických reakcí jako jsou posouvání, přiblížení a otáčení ve 3D prostředí. Zvýšení tohoto výkonu dosáhlo v průměru 45% zrychlení při práci s velkými sestavami.

Zvýšení rychlosti ukládání

Další zlepšení rychlosti se týká ukládání velkých datových souborů, kde zrychlení představuje přibližně 25%.

Aktualizace na nejnovější Translatory

Poslední vydání IRONCAD Native Translators podporuje poslední verze průmyslových CAD formátů jako Catia R2016, Inventor 2017, NX 11, Solid Edge ST9 a SolidWorks 2017.

Aktualizace na nejnovější modelovací jádra

IRONCAD aktualizoval své ACIS i Parasolid jádra čímž se dosáhlo zvýšení kvality modelů týkající se daných jader.

Aktualizace stylu uživatelského rozhraní

Rozhraní IRONCAD 2017 Product Update 1 bylo aktualizováno a nyní podporuje poslední 2016 Microsoft UI styly. Výchozí nastavení bylo nastaveno na Blue 2016 styl, avšak nastavení stylu můžete změnit v pravém horním rohu okna aplikace.

Nastavení zkrácení ohybu (Bend Deduction)

Bend DeductionUživatelé si mohou vybrat přídavek na ohyb (bend allowance) a výpočty zkrácení ohybu (bend Book-entry system) pro určení rozvinuté délky plechového materiálu potřebné pro získání požadovaného rozměru ohnutého dílu. Product Update 1 přináší podporu pro zkrácení ohybu (bend Book-entry system) v individuálních nastaveních pro ohyb, které uživatelům umožňují dodatečné řízení rozvinů.

Knihovna materiálů a Smart Paints

Byla přidána nová knihovna materiálů, umožňující uživatelům nastavit díly s různými materiálovými informacemi a barevnými vlastnostmi vizuálního vzhledu.

Nástroj pro ozubená kola

Gears ToolByl přidán nový prohlížeč příkazů pro vytvoření ozubených kol. Tento nástroj má podobné vlastnosti jako nástroj v katalogu Tools pro ozubená kola, ale nyní je založen na uživatelském rozhraní prohlížeče, který má editovatelné textové soubory pro přidávání/odstraňování dalších informací.

Nástroj Rovinná plocha

Byl vytvořen nový nástroj, který vytvoří rovinnou plochu. Jednoduše určete orientaci, umístění a velikost a rovinná plocha se vytvoří.

Rychlý výběr inteligentního kótování

Do tvorby výkresů IRONCADu byla přidána podpora umožňující přímý výběr úseček pro kótování vzdálenosti mezi nimi. Pokud to chtěli uživatelé dosáhnout předtím, museli podržet stisknutou klávesu Shift. Nyní je to nastaveno jako výchozí vlastnost (např. Pokud kliknete na úsečku - dostanete kótu úsečky kterou můžete umístit na požadované místo, nebo pokud kliknete na další úsečku kóta úsečky se změní ná kótu vzdálenosti mezi vybranými úsečkami nebo na úhel mezi vybranými úsečkami).

Umístění označení čáry řezu

Section Line LabelingUživatelé nyní mají v stylech čáry řezu k dispozici nastavení pro určení umístění označení čáry řezu.

Vylepšení označování řezu

Byly provedeny vylepšení pro usnadnění resetování označení řezu. Do prohlížeče příkazů řezu bylo přidáno nastavení označení které umožňuje rychlou editaci a změny vlastností po vytvoření daného řezu.

Prirazováním typů čar k stylům pohledů

Nastavení typů čar ve vlastnosti pohledů předvolených stylů nyní správně umožňují uložit jednotlivá nastavení typů čar podle daného stylu.

Uživatelské díry ve výpočtu množství děr tabulky děr

Byla vylepšená tabulka děr, aby správně identifikovala uživatelské díry a vygenerovala správné množství děr. Předchozí verze podporují pouze jednoduché typy uživatelské díry.

Pojmenování položek tabulky děr v IronCAD DRAFT

Hole TableV rozhraní DRAFT v Auto seznamu tabulek děr přibyla možnost pro střed díry nastavit název sloužící k identifikaci specifických výpisů děr. Například: výpisy H1 a H2 kde skupina otvorů může být označena jako H1 a další skupina děr (se stejným nebo odlišným umístěním) může být označena jako H2.

IronCAD DRAFT Identifikace staniční kóty

Při výběru rozměrů staničních kót se pro identifikaci původní sady zvýrazní počáteční kóta. To je užitečné, pokud se do výkresu připojí více než jedna sada kót.

Správce norem IronCAD DRAFT

Do výkresů DRAFTu bylo přidáno společné místo pro úpravu a správu norem. V rámci tohoto nástroje můžete vidět aktuální nastavené normy, upravit stávající normy a definovat přednastavené normy.

Kromě těchto vylepšení produktivity obsahuje Product Update 1 i více než 150 dalších vylepšení kvality, stability a výkonu.

Nahoru