Rychlé odkazy

Výkon, Výkon, Výkon

Uložení/Načtení

Cílem nejnovější verze IRONCAD 2017 je zvýšit výkon při práci s většími datovými soubory sestav. Toto vylepšení v první řadě uvidíte/pocítíte při velkých souborech sestav, zejména s externími odkazy. Při testování souborů, jsme pozorovali až 30% zrychlení při ukládání/načítání souborů. Po načtení větších souborů a úpravě externích připojených souborů ve Vaší velké sestavě, se zrychlení nejvíce projeví právě při procesu ukládání.

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT composite

 

Regenerace

Rychlost regenerace dílů se výrazně zvýšila zejména u složitých modelů obsahujících mnoho vlastností. Při testování jsme zaznamenali zrychlení z 2 minut jen na 30 sekund! Obvykle si toto vylepšení všimnete při vkládání nových vlastností, při úpravě stávajících vlastností nebo při přemísťování vlastností v modelu, kdy dochází ke regeneraci.

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

3D Grafická interakce (působení)

Grafická interakce je oblast kterou neustále zlepšujeme, a tato nová verze je zaměřena na velké modely sestav. V našich testech jsme zaznamenali až 10 násobné zrychlení snímkové frekvence. Pro naše šablony jsme nastavili nové výchozí hodnoty, a je možné že pro pro zlepšení práce s Vašimi staršími soubory budete muset tyto hodnoty mírně upravit. Zde jsou pro Vás některé návrhy:

Doporučujeme vyzkoušet s tímto standardním nastavením možností:

renderingsetting

Poznámky:

 • DirectX\OpenGL2 a OpenGL závisí na vaší grafické kartě a na vašem počítači. Možná budete chtít vyzkoušet jednotlivá nastavení a zjistit, které nastavení pro vaši konfiguraci funguje nejlépe.
 • Segment by měl být ve většině případů nejlepší, ale zase i to je závislé na počítači. Možná budete muset vyzkoušet Segment i Geometry abyste zjistili které nastavení funguje pro Váš počítač nejlépe.

performancesettings

Poznámky:

 • Hide small parts automatically bude mít největší vliv na rychlost. Se zatrženou touto volbou, se při zastavení interakce nemusí v modelu zobrazit všechny díly. To může být v pořádku pro velké soubory, kde i tak malé díly nevidíte pořádně. Pokud máte tuto volbu vypnutou, dojde ke zpoždění při otáčení když zastavíte, aby se mohly zobrazit všechny díly (zpoždění se bude lišit od souboru k souboru). Zkuste se s tím trochu pohrát (zapínat a vypínat) abyste získali cit kdy a pro jaké Vaše soubory je tato volba užitečná.
 • Ostatní volby s výjimkou Transparency (průhlednost) budou mít menší vliv. Transparency (průhlednost) může mít velký vliv na rychlost. To platí obecně, zejména však při práci s velkými soubory (to znamená, že pokud je to možné průhlednost si vypněte).

dynamicsettings

 • Nastavíte-li parametr Culling   (Tj. Zjednodušení zobrazení) na větší hodnotu -bude to mít větší vliv během rotace
 • Pokud vypnete dynamický režim (Dynamic mode ), bude tam nové statické nastavení pro Cooling   - Pak se Cooling použije vždy. V některých případech to může být rychlejší, ale budete mít zjednodušené zobrazení (některé díly mohou chybět dokud k nim nezazoomujete blíže).

 

Obecně platí, že s tímto nastavením a výběrem byste měli zaregistrovat hladké otáčení které by mělo být téměř okamžité. Kromě toho otáčení vybraných položek by mělo být také rychlejší.

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT composite

 

Podpora importu velké množiny 2D dat (Import 2D DWF/DWG jako Reference)

Poměrně běžně se vyskytovaly situace kdy uživatelé potřebovali importovat velké DXF/DWG soubory jako referenční prvek pro tvorbu 3D modelu kolem něj. Například: 2D rozložení závodu či továrny, které se použije jako vodítko pro umisťování 3D strojů na správná místa. Pro podporu těchto úkolů jsme přidali novou funkci importu referenčního 2D, která importuje kompletní sadu dat do needitovatelného elementu. Ten může být umístěn do návrhového prostředí a je možné se na jeho geometrii odkazovat. V prohlížeči scény je pak seznam hladin které můžete řídit. Rozsáhlé soubory, jejichž import do standardního náčrtu by mohl trvat i několik hodin teď trvá jen pár minut nebo méně!

large-2d-data-set-import-support

p> Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Zvýšení výkonu aktualizace pohledu výkresu

V ICD byly provedeny vylepšení pro zvýšení výkonu tvorby a aktualizace pohledů a to zejména pokud pracujete s konfiguracemi a externími připojenými soubory. Zaregistrujete to jak u obecných pohledech tak i při řezových pohledech.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

2D Náčrt

Referenční 3D Smart Dimensions (inteligentní kóty) v náčrtech

3D Smart Dimensions (inteligentní kóty) nyní můžete umístit na 2D prvky tvaru jako referenční informace nebo určovat umístění 2D tvarů od jiných objektů (3D prvků). To se hodí při navrhování a odkazování se na 2D tvary.

reference-3d-smart-dimensions-on-sketches

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Podpora PMI referencí pro Náčrty

Podobně jako podpora 2D Tvarů pro Smart Dimensions (inteligentní kóty), uživatelé mohou přidávat PMI reference na 2D tvary popisující informace o následné výrobě (a detailních výkresech).

pmi -Support-for-sketches

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Nástroj pro vytváření tečnového oblouku

Nový 2D nástroj pro vytvoření oblouku, definovaného nastavením tečen k prvnímu a druhému výběru. Tento nástroj například zjednodušuje vytváření oblouku mezi kruhy.

TANGENT -arc-creation-tool

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Nastavení kóty poloměru/průměru

Při 2D Smart Dimensions (inteligentní kóty) můžete nyní řídit zobrazení jako kóta poloměru, nebo kóta průměru. Umožňuje tedy správné nastavení pro potřeby Vašeho návrhu.

radius-diameter-dimension-setting

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Podpora vnějšího odkazu kóty poloměru

Uživatelé často potřebují přesnější řídit přehlednost náčrtu s kótami. Nové nastavení pro kótu poloměru poskytuje větší kontrolu pro umístění a zobrazení kóty.

radial-dimension-outside-leader-support

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Vazba na body (Vazba na H/V)

V náčrtu byly přidány nové vazby pro Horizontální a Vertikální vazbení na body. Můžete je použít pro koncové body křivky, středové body, a bodové tvary 2D náčrtu. Poskytují flexibilní způsob, jak udržet objekty náčrtu uspořádány s minimálními vazbami.

CONSTRAINT-on -points

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

                             

Modelování

Podpora propojení na tělo při variantách návrhu pro díly (Podpora externího propojení DV - Design Variations)

Byly přidány nové metody umožňující uživatelům podporu variant návrhu s objekty které mají externí propojení. Použitím možnosti Associate to Body (propojení na tělo), může uživatel uložit varianty návrhu v těchto stavech a získat aktualizace pokud byly varianty návrhu aktualizovány. Tím se umožní zobrazení více variant návrhu ve stejném souboru ale v různých stavech (s podporou externích připojených souborů).

external -Link-dv-support

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Při tažení profilu (Sweep) - Podpora posunu počátečního bodu vodicí křivky

V úpravě vlastností tažení profilu (Sweep) byly přidány nové možnosti pro uzamčení profilu ke vodicí křivce. Pokud vodicí křivka změní polohu nebo umístění, profil se s ní udrží a bude ji sledovat.

sweep-support-of-moving-start-point-of-guide

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

V plechových dílech přidáno individuální nastavení pro ohyby přizpůsobení profilů (Loft)

Při vytváření plechových dílů přizpůsobováním profilů (Loft), můžete nyní nastavit čáry ohybu individuálně pro každý přechod, a nikoliv globálním nastavením. To Vám poskytne větší kontrolu a flexibilitu při vytváření ohybů na dílech vytvořených vlastností Loft.

sheet-metal-loft-bend-support-individual-bend-settings

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Rychlý přístup na lištu vlastnosti plechových dílů

Přímý přístup k vlastnostem plechového dílu namísto nutnosti jejich zpřístupnění přes globální nastavení snižuje počet kroků na zpřístupnění těchto často používaných nastavení.

quick-access-to-sheet-metal-properties-tab

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Podpora zrcadlení kolem bodu

Příkaz zrcadlení nyní podporuje výběr bodu na přímé hraně protínající rovinu zrcadlení, což je užitečné, pokud nemáte k dispozici objekt roviny zrcadlení.

support -mirror-about-point

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka

 

Podpora zrcadlení plechového dílu

Nyní můžete používat funkci Mirror pro zrcadlení ohybů a jiných objektů plechového dílu. Pokud vyberete jako rovinu zrcadlení hranu základny, automaticky najde"skutečnou délku" základní tabule plechu (potřebnou, protože podle typu ohybu in/out se spotřebuje část základní tabule plechu).

sheet Koště-mirror-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora pole plechového dílu

Vlastnost pole (Pattern) byla vylepšena a podporuje pole i na plechovém dílu. Například uživatel může vytvořit malý segment ohybu a vytvořit jeho pole podél délky základny plechového dílu, čímž vytvoří ohyb vhodný pro závěs/panty.

sheet Koště-mirror-support

Je dostupné v:

IRONCAD

2D výkresy

Vylepšený průběh práce při tvorbě 2D z 3D

Pro zlepšení průběhu práce při tvorbě 2D výkresu z 3D modelu, jsou nyní k dispozici metody pro vytvoření výkresu přímo ze souboru nebo vybraného 3D objektu. Můžete také přímo ve scéně otevřít existující výkresy, které jsou propojeny se scénou nebo na externí soubor. Při tvorbě výkresu, bude automaticky spuštěn režim vytváření pohledů, čímž se celý proces urychlí.

improved-workflow-from-3d-to-2d

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení přerušení pohledu (Broken View)

Přibyly vylepšení příkazu přerušený pohled jako je Zarovnání výšek čar přerušení, Úprava přerušeného pohledu a další.

broken -view-improvements

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Přesměrování úpravy kóty poklepáním

Poklepáním na kótu otevřete stránku vlastností a budete přesměrováni do záložky Text pro přímou úpravu kóty.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora umístění textu kóty při jejím vytváření

Byla přidána nová vlastnost umožňující umístění textu kóty přímo při vytváření kóty. Předchozí verze vyžadovala nejdříve umístění kóty a pak přesunutí textu.

position-dimension-text-on-creation-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora tabulky pro revize

Byla přidána nová tabulka pro revize umožňující vytvoření revizního bloku a revizních značek. Pro používání této nové možnosti byly upraveny i výchozí šablony.

revision-table -Support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora propojení textu pro vložení z katalogu

Text nyní můžete uložit do katalogu a z katalogu jej můžete vložit přímo do rozhraní výkresu. Podržením klávesy SHIFT při vkládání na výřez bude k výřezu text automaticky připojen.

link-text-support-on-drop-from-catalog

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení procesu oříznutí pohledu

Pro zlepšení běžného procesu ořezávání pohledů, automaticky jako výchozí nástroj bude nastaven obdélník. Jednoduše ho nakreslete a pro dokončení potvrďte OK. Pokud použijete jiný nástroj, tak ten bude následně zaznamenán a uložen jako výchozí v dané relaci pro další oříznutí, čímž se sníží množství opakovaných kliknutí tohoto příkazu.

crop -view-process-improvement

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora kliknutí pravým tlačítkem myši pro dokončení příkazu

Při příkazech ICD podporujících akci Potvrzení/Storno, můžete nyní kliknout pravým tlačítkem myši a Accept/Cancel (Potvrdit/Stornovat) danou činnost. Tím minimalizujete vracení se do prohlížeče. Například: Aktivujte řezový pohled (Section View). Umístěte čáru řezu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Accept (Potvrdit). Hotovo!

right-click-complete-command

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Kopírování poznámek na kurzor

Text ové poznámky a textové poznámky s odkazem lze nyní zkopírovat a vložit na pozici kurzoru. Chcete-li používat starou vlastnost vozit na místo (Paste in Place) - v Menu Edit (nebo v menu pod pravým tlačítkem myši) ji můžete také zpřístupnit.

copyannotationstocursor

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora manuálního vložení řádků do kusovníku

Do kusovníku můžete nyní přidat ručně více řádků které zůstanou i po aktualizaci, což je užitečné pokud potřebujete přidat informace které nebyly obsaženy v 3D modelu.

add-manual-rows-to-sobem-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Možnost zadat textový řetězec do pole množství (Qty) v kusovníku

Vlastnosti Dílu/Sestavy mají nyní možnost nastavit textový řetězec pro pole Množství (Quantity) v kusovníku vedle stávajícího počítaného číselném nastavení.

ability-to-input-units-in-qty-on-sobem

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora rozdělení kusovníku výběrem řádku

Nyní můžete seřadit položky kusovníku podle vybraného řádku, což je užitečné v případech pokud nechcete nastavit přerušení umístění založeného na číslech řádků.

split-sobem-by-row-pick-support

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Otočení pohledu podle hrany H/V

Příkaz pro otáčení pohledu byl vylepšen tím že umožňuje natočení vybrané hrany do horizontálního nebo vertikálního směru.

rotate -view-by-edge

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Návěští poznámky pro pohledy

Nyní můžete k návěští pohledů přidávat poznámky. Uvnitř stránky Vlastnosti pohledu můžete formátovat a přidávat požadovaný text. Tato poznámka bude spojena s umístěním návestií pohledů.

note -labels-for-views

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Velikost čáry řezu v závislosti na vybraném umístění

Byla vylepšena čára řezu vytvářena zadáním dvou bodů pro vytvoření čáry řezu na základě vybraného umístění (oproti ohraničujícímu rámečku pohledu). Kromě toho pro pomoc při vytváření čáry řezu byly přidány nástroje pro zarovnání.

section-line-size-based-on-pick-locations

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení DRAFTu

Zpracování obrázků a optimalizace paměti

Byly provedeny změny pro zlepšení celkového využití paměti s obrázky používanými v rozhraní draftu. Kromě toho, byla aktualizována optimalizace obrázků pro řízení změny velikostí obrázků.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Export do vektorového .wmf Formátu

Nyní je možné exportovat i do vektorového formátu WMF, který můžete sdílet s jinými aplikacemi.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Podpora oříznutí obrázku polygonálním obrysem

Při ořezávání obrázku, můžete nyní pro dodatečné řízení tvaru nakreslit hranici oříznutí jako polygon.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Podpora úpravy popisku řezu

Nyní můžete upravovat návěští (štítek) řezu po jeho vytvoření. Poklepáním na čáru řezu budete mít možnosti přidat/odebrat/upravit návěstí (štítky). Při úpravách, zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na návěští čímž ho změníte na novou hodnotu.

editsectionlabel

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Pobdpora vertikálního textu v tabulce

Text Tabulky lze upravovat a orientace textu může být nyní jako vertikální tak i horizontální.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Nastavení atributů čáry závitu v možnostech 3D rozhraní

V Tools/Options (Nástroje/Možnosti), můžete nyní nastavit atributy pro kosmetické závity. Uužívatelia běžně potřebují nastavit pro popisy kosmetických závitů standardní nastavení.

threadsettings

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Schopnost přizpůsobit délku čáry plošky odkazu

Aktuální čára plošky popisu má nastavenou délku. Ta se však může překrývat s jinými kótami. Byla přidána možnost pomocí přidaných návěstí protáhnout délku plošky popisu do nové polohy.

datum -lead-line-length

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Nastavení návěstí pro popisy děr (Přes nebo do Hloubky)

Pro průchodnou díru se obvykle namísto její hloubky zobrazuje text "Thru" ("Přes"). Přidána nová volba umožňuje změnit popis díry z "Thru" ("Přes") na "Depth" ("Hloubka") díry (symbol a hloubka).

label-settings-for-hole-callouts

holecallout

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Podpora úpravy směru řezového pohledu po vytvoření čáryřezu

Nyní je možné upravit směr pohledu řezu po vytvoření čáry řezu.

sectionviewswitch

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

 

Uložit/Načíst nastavení průmětu pohledu

Je běžné, že průměty dílů a průměty sestav mají různá nastavení. Nyní můžete tato nastavení průmětu vytvořit a uložit je pro pozdější použití. Při použití tohoto přístupu, můžete načíst požadované nastavení na základě typu průmětu, které používáte čímž si ušetříte spoustu času při vytváření různých nastavení.

save -load-projection-view

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Vylepšené stínované pohledy a nastavení Z-Bufferu

Byly vylepšeny i stínované pohledy a to tak, aby odpovídaly ICD a přidali se ovládací prvky pro řízení Z-vyrovnávací paměti.

shadedviewimprovements

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Výchozí volby pro sloučení kusovníku

Přibyly možnosti pro určení výchozího nastavení sloučení kusovníku.

bommergesetting

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Shodný dialog kusovníku pro Import i pro Aktualizaci

Dialog kusovníku se aktualizován a nyní je shodný při jeho vytváření i aktualizaci.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Dialog pro znovupřipojení odpojených kót

Pokud jste provedli odpojení kót, nyní máte k dispozici dialog umožňující jejich znovu připojení podobně jako v ICD.

dimensionreconnect

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Nastavení orientace tabulky děr a její uchycení

Aktualizovala se tabulka děr a nyní umožňuje nastavení uchycení a orientace (shora dolů, zdola nahoru).

holetableorientation

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Vlastní nastavení návěstí tabulky děr

Nyní můžete tažením návěstí dynamicky přizpůsobit velikost tabulky.

holetableadjust

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Příkaz upravit spline (Spline Modify)

Do menu se přidal nový příkaz Spline Modify pro umožnění úprav jako jsou přidat/odebrat/Posunúř řídící body (tj vhodné údaje), čímž se umožňuje dodatečné řízení při definování spline.

splineedit

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Úprava výškových kót

Byl vylepšen nástroj Výškové kóty (Elevation) a nyní umožňuje různá nastavení úpravy a výběru. Vytvořte výškovou značku a pro její úpravu na ni pokliknite. Kromě toho můžete použít klávesu S a mezerník pro určení nastavení a orientace již během jejího vytváření.

elevation

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Podpopra funkce Hmotnost (Weight) pro výpočet objemu

Do nástroje Weight (Hmotnost) byla přidána podpora výpočtů objemu.

weighttool

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Definování umístění pro kusovník postavený na rámečku

Při definování umístění základny na rámeček, se kusovník nyní připojí na dané umístění. Dříve se při vložení kusovníku připojoval jen k rohovému razítku. To umožňuje uživatelům umístit rohové razítko na šablonu a kusovník vložit pak na požadované místo.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Tisk vodoznaku

Příkaz pro vykreslování výkresu zahrnuje nyní i možnost tisku vodoznaku pro zvýšení zabezpečení tištěných výstupů.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Podpora migrace dat pro klávesové zkratky

Při přechodu z verze 2016 na verzi 2017 je umožněna migrace uživatelem definovaných klávesových zkratek.

Je dostupné v:

IRONCAD DRAFT

 

Obecná vylepšení

Identifikace Externího/Interního propojení (linku) v prohlížeči scény

Byly aktualizovány ikony pro samostatnou identifikaci interních a externích odkazů. Díky tomu můžete snadno identifikovat interní propojené objekty a externě propojené soubory.

linkimages

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT composite

 

Uložit jako kopii

Ve 3D bylo přidáno "Save as Copy" (Uložit jako kopii) díky čemuž můžete uložit identickou kopii bez ovlivnění externích odkazů.

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT composite

 

Uložení do pracovního adresáře (Použití původního adresáře a ne naposledy otevřeného adresáře)

Výchozí ukládání je nyní  předvoleno do pracovního adresáře a ne do naposledy použitého adresáře.

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT composite

 

Podporované formáty zabudovaného CAD konvertoru

S nejnovějším vydáním IRONCADu DCS, budete mít přístup k následujícím formátům CAD souborů prostřednictvím zabudovaného konvertoru.

 • CATIA V5: V5R8 -V5-6R2016
 • Pro/E (CREO): 16 -Creo 3.0
 • UG NX: 11 -NX 10
 • Inventor: V6 -V2016
 • SolidWorks: 98 -2016
 • SollidEdge: V18 -ST8

Je dostupné v:

IRONCAD jinovatka DRAFT

IRONCAD Download

Nahoru