IronCAD 2018 Release

joomla black

S nadšením oznamujeme, že je již k dispozici IRONCAD 2018. Tato nová generace software zvyšuje produktivitu, deset násobně zvyšuje výkonnost práce s velkými datovými soubory, obsahuje multi-platformový prohlížeč umožňující sdílení s jakýmkoliv zařízením a generující detailní výkresy jakéhokoliv objektu 3D scény kliknutím na příslušné tlačítko. Níže jsou uvedeny konkrétnější podrobnosti o vylepšeních produktivity verze 2018.

Rýchle linky

Výkonná práce s velkými sestavami

Grafická interakce
Byly přidány další nové možnosti pro zvýšení grafické interakce s velkými datovými soubory a pro zvýšení výkonnosti projevující se až 10 násobným zrychlením. IronCAD pomocí nastavení Smart Paint poskytuje možnost přidat realiistické grafické vlastnosti, jako jsou odrazy, textury, obtisky atd. Tato nastavení však mohou ovlivnit celkový výkon při práci s velkými datovými soubory. V nastaveních na pozadí v realistickém, dynamickém režimu byla pro zjednodušený model zobrazení plochy přidána nová možnost, optimalizující výkon vykreslování IronCADu.

IronCAD Graphical Performance

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Interakce Mechanizmu
Při práci s velkými datovými soubory jsou v režimu mechanismu k dispozici nové možnosti pro zlepšení výkonu, pro otestování rozsahu pohybu vašich návrhů. Byly přidány ovládací prvky pro omezení detekce kolizí na táhnoucí objekt a/nebo pohybující se objekty. Tím se zkracuje čas výpočtu celého modelovacího prostředí pro kolize.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Vylepšení výkonu vytváření pohledu ICD výkresu
Bylo vylepšené vytváření IronCAD "draft" základního pohledu, čímž se snížil čas vytváření pohledu o 30%. Toto vylepšení má vliv na aktualizaci a tvorbu pohledů, čím se snižuje celkový čas rozkreslování návrhu.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Sdílení a spolupráce

Utilita pro zmenšení souboru
Do ribbon panelu pro Sestavu byl přidán nový nástroj pro zjednodušení modelů a bezpečné sdílení návrhů. Zadejte kritické díly/sestavy pro zachování, pro odstranění, a nastavení velikosti pro skryté díly, sestavy a otvory a klikněte na tlačítko OK. Nástroj model zpracuje a vygeneruje zjednodušený ICS soubor, který bude zmenšen a bude možné ho sdílet se spolupracovníky.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFT

 

Multi-platformní Web Prohlížeč
Pomocí nového nástroje 3D Web Prohlížeče sdílejte návrhy na libovolném zařízení. Podporuje zobrazování a navigaci ve stromu v každém prohlížeči podporujícím WebGL. Exportujte návrhy na lokální jednotku nebo uložte do webového serveru a sdílejte odlehčený grafický model s kolegy a spolupracovníky.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora nejnovějších formátů jádra, řešení a translator
Modelovací jádra IronCADu byly aktualizovány s cílem podpořit nejnovější vylepšení modelování, řešení a nativního Translator. S nejnovější verzí programu IronCAD DCS budete mít přístup k následujícím verzím formátů CAD souborů pomocí našich nativních Translatorů.

  • CATIA V5: V5R8 – V5–6R2017
  • Pro/E (CREO): 16 – Creo 4.0
  • UG NX: 11 – NX 11.0.0
  • Inventor: V11 – V2017
  • SolidWorks: 98 – 2017
  • SolidEdge: V18 – ST9

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Zlepšení užívání

Rychlé vytváření náčrtu
Byly přidány nové vylepšení pro zefektivnění práce uživatele. Jedním z nich je například to, že při vytváření náčrtu v prázdné scéně namísto zadávání různých možností umístění náčrtu, je náčrt scény připraven k práci vytvoříte jedniný kliknutím.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rychlé vytváření vlastnosti
V souvislosti se zjednodušením vytváření náčrtu se zjednodušilo vytváření vlastnosti jako Vysunout a Rotace, a to tak že můžete začít ve scéně náčrtem bez zadání možností umístění.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Automatické zakótování vlastnosti při vložení urychluje umisťování
Je obvyklé přesně umístit vlastnosti jakmile jsou umístěny na díly. Pro zjednodušení procesu jsme přidali automatické referenční kóty k nejbližšímu rovinnému okraji. Chcete-li povolit tuto možnost, přejděte na položku Nástroje/Možnosti/Interakce a povolte příkaz "Automaticky přidat kóty při vkládání vlastností."

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rychlý výběr příkazu typu Heads-Up
Byly přidány vylepšení předchozí struktury příkazu klávesy "S" která je viditelná po celou dobu a umožňuje přístup uživatelů k příkazům v prostoru návrhu, čímž se zmenšila dráha myši jakož i potřeba znát skryté příkazy. Kliknutím na příkaz nastavení v horní části kruhu získáte přístup k dalším nastavením nebo přizpůsobíte příkazy. Když se objeví Rychlé příkazy, jednoduše přejděte mimo kruhu, aby zmizel, nebo stiskněte klávesu "S", aby zmizel/objevil se.

Quick Commands IronCAD Scene

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Číslování dílů pro díly v poli
Díly v poli typicky tvoří v kusovníku samostatný řádek s více položkami. V některých případech můžete chtít vypsat jednotlivé díly samostatně, co teď, s novým nastavením automatického generování číslování pole je již možné. Toto nastavení najdete v možnostech tribal Pole.

TriBall Part Pattern Numbering

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Specifikace orientace čelního pohledu
Pro zjednodušení procesu zobrazení průmětu výkresu mohou uživatelé nyní vybrat a definovat směr čelního pohledu na díly ve srovnání s výchozím určením IronCADu. To je užitečné pro nastavení správné orientace pohledu ve výkresech bez obav o orientaci části scény. Toto nastavení najdete v nabídce pod pravým kliknutím v části s označením "Definice čelního pohledu."

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFT

 

Podpora vytvoření násobných instancí v středovém bodě
Použitím "Vytvořit násobné instance" pomocí tribalu, máte k dispozici nové volby pro "Kopírování/Link do Bodu/Středového bodu." Během tohoto příkazu použijte standardní tlačítko "Shift - klik" na oblouky/kružnice pro uchopení na střed ve více místech v jednom příkazu.

TriBall Create Multiple to Center

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Kontrola vstupu vzorce tabulky parametrů
Do tabulky parametrů byla přidána nová kontrola, která pomáhá vstupům pro vzorce. Například: Přidání příkazu "If/else" dovoluje zadání hodnot, takže řídící formát ve výrazu automaticky naformátuje výkaz.

Parameter Table Formula Dialogs

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rychlé výrobní výkresy

Vytváření rychlého pohledu z 3D scény
Byl přidán nový nástroj pro vytváření výkresů/listů všech objektů ve scéně nazvaný jako "Vytváření komplexního pohledu", který výrazně urychluje proces rozkreslování návrhu. Vyberte objekty pro vytvoření výkresu, definujte vytvoření nového výkresu nebo listu, vyberte šablonu rozvržení kterou chcete použít, a stiskněte tlačítko Go. Nyní jsou všechny základní výkresy vytvořené a jednoduše se přesuňte přímo do detailního výkresu!

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora předdefinované šablony výkresu
Šablony je nyní možné ukládat spolu s pohledy, nastaveními pohledů a kusovníkem, který lze použít v nástroji "Vytváření komplexního pohledu". Tyto šablony použijte pro rychlé vyplnění výkresů vybraných částí na základě předdefinovaných orientací pohhledů. Kusovník má přiřazený pohled automaticky aktualizován. Jediná věc, kterou je třeba udělat, je vytvořit popisy.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Kopírování listů na nové výkresy pro opětovné použití výkresů
Výkresy normalizovaných dílů se běžně používají ve více sadách výkresů. Nyní můžete kopírovat celé listy do jiných existujících výkresů, čímž celou sadu výkresů rychle dokončíte. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na štítky a vyberte možnost "Přesunout/Kopírovat"

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Rychlý výběr příkazu ve výkresu typu Heads-Up
Pro zjednodušení práce s výkresy byly přidány rychlé příkazy (podobné Existuj klávese "S" ve scéně). Každé kliknutí na pohled, popis, list atd. má své vlastní rychlé příkazy, které zjednodušují proces vyhledávání a přístupu k příslušným příkazům pro rozkreslování.

Quick Commands IronCAD Drawings

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Automatické množství děr pro popisy otvorů
Kóty nyní detekují více instancí děr při výběru během příkazu pro kótování a dokáží automaticky umístit počet děr. Tím se snižují dodatečné kroky při manuálním zadávání informací nebo výkresech mimo synchronizace, když aktualizace změní množství. Toto nastavení může být povoleno pod daným listem.

Automatic Hole Qty Callout

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení umísťování a interakce s kótami
Pro zlepšení procesu kótování bylo provedeno mnoho různých vylepšení v rámci nástroje Inteligentní kóta. Byly přidány klávesové zkratky pro rychlé úpravy kót a přístup na stránku s vlastnostmi popisů, přičemž zůstaly i v původním kótovacím nástroji. Tím se eliminuje potřeba ukončení příkazu kótování a opětovné spuštění příkazu pro změnu nastavení kóty. Mezi příklady klávesových zkratek patří:

  • “U” přepíná funkci uzamčení a odemčení umístění textu kót
  • “Ctrl-R” pro obrácení směru plošky odkazu
  • “Ctrl-F” pro přehození šipek ven/uvnitř..

Stejně mohou být přizpůsobeny i další klávesové zkratky pro přesnost a umístění textu. Chcete-li přejít na stránku s vlastnostmi, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na kótu během příkazu kótování.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Umísťování alternativních pohledů použitím konfigurací
Pomocí nového nástroje alternativní polohy zobrazujte celý rozsah pohybu mechanismů ve výkresu. Ve scéně vytvářejte konfigurace různých umístění mechanismu. Pomocí nástroje vyberte základní konfiguraci a přidejte různé konfigurace pro definování překryvných vrstev. Nastavte různé typy linek a barev pro své alternativní pohledy a umístěte měření mezi zobrazeními a oznamte potřebné informace.

 

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Posun pohledu kliknutím a tažením v pohledu
Jednoduše rozmísťujte pohledy pomocí "kliknutí a přetažení" okraje pohledu. Tím se zjednodušuje práce na výkrese.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora exportu vybraného pohledu do Export DWG/DXF
Vyberte si pohled nebo více pohledů, které chcete exportovat přímo do formátu DWG/DXF pro výrobu, čímž odstraníte rámeček výkresu a další podrobnosti.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Filtrovanie zobrazenia
Boli pridané nové možnosti filtrovania údajov scény pre vytváranie výkresu (t.j. bez objektov). Napríklad: Filtrujte výkres tak, aby sa nezobrazovali upevňovacie prvky a skryte všetky spojovacie prvky v premietnutom pohľade. Toto nastavenie nájdete v dialógovom okne vytváranie štandardného pohľadu v časti "Vybrať diel/zostavu pre premietnutie".

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení DRAFT rozhraní

Vylepšení ribbonu 3D rozhraní
V rámci pásu Ribbonu 3D rozhraní se přidaly příkazy pro kótování díky čemu se zkracuje čas přepínání mezi pásy během procesu popisování.

Draft Dimension Ribbon

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora detailního pohledu pro přerušené pohledy
V rozhraní DRAFTu je nyní k dispozici vytváření detailního pohledu i pro přerušené pohledy, díky čemu se možnosti rozkreslování rozšířily.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Přizpůsobení popisu detailního pohledu
Byly přidány nové ovládací prvky umožňující upravit pozici štítku detailního pohledu. Jednoduše klikněte na kruh s detailními pohledy a zatáhněte návěští štítků, abyste upravili jejich polohu.

Detail Label Reposition

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Přepínač směru řezového pohledu
Byla přidána nová možnost umožňující přepnutí směru řezu po vytvoření řezového pohledu. Pravým tlačítkem myši klikněte na čáru řezu a zvolte "Přepnout směr"

Section View Direction Toggle

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Viditelná housenka svaru
Byl přidán nový nástroj pro vytvoření housenky svaru podél křivky, včetně V-svarů a koutových svarů.

Visible Weld

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Materiály pro šrafovací vzory

Pomocí materiálů IronCADu můžete definovat odpovídající vzorky šrafování, které se v řezech mohou automaticky aplikovat. Pomocí přizpůsobitelného souboru XML můžete definovat vlastní vzory šrafování pro materiály v prostředí scény IronCADu.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Všeobecné vylepšení

Vylepšený proces instalace
Od verze 2017 PU1 SP1 byly provedeny další vyepšení s cílem zjednodušit instalační proces a objasnit ho novým uživatelům.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Podpora správce licencí pro aktivace USB
Vylepšený proces aktualizace stávajícího klíče pro nové verze licencí.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Aktualizovaný systém nápovědy s vylepšenými funkcemi vyhledávání
Systém nápovědy byl aktualizován a nyní podporuje vyhledávání textů a dalších informací o nových funkcích přidaných během předchozích revizí produktu.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Velepšení navigace v Nástroje/Možnosti
Dialogový panel Nástroje/Možnosti byl vylepšen a podporuje lepší navigaci v dialogovém okně jakož i další možnosti.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Vylepšení používání

Nové uživatelské rozhraní pro učení se odlišností IronCADu
Vlastní uživatelské rozhraní XML pro nové uživatele a stávající uživatele a lepší úvodní získání informací pro uživatele.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšení API

Podpora vytváření tabulek
Možnosti nastavení PDF exportu
Podpora exportu kusovníku do formátu Text/Excel

Nahoru