IronCAD 2018 Release

joomla black

S nadšením oznamujeme, že k dispozícii je už IRONCAD 2018. Táto nová generácia software zvyšuje produktivitu, desať násobne zvyšuje výkonnosť práce s veľkými dátovými súbormi, obsahuje multi-platformový prehliadač umožňujúci zdieľanie s akýmkoľvek zariadením a generujúci detailné výkresy akéhokoľvek objektu 3D scény kliknutím na príslušné tlačidlo. Nižšie sú uvedené konkrétnejšie podrobnosti o vylepšeniach produktivity verzie 2018.

Rýchle linky

Výkonná práca s veľkými zostavami

Grafická interakcia
Boli pridané ďalšie nové možnosti pre zvýšenie grafickej interakcie s veľkými dátovými súbormi a pre zvýšenie výkonnosti prejavujúce sa až 10 násobným zrýchlením. IronCAD pomocou nastavení Smart Paint poskytuje možnosť pridať realiistické grafické vlastnosti, ako sú odrazy, textúry, obtlačky atď. Tieto nastavenia však môžu ovplyvniť celkový výkon pri práci s veľkými dátovými súbormi. V nastaveniach na pozadí v realistickom, dynamickom režime bola pre zjednodušený model zobrazenia plochy pridaná nová možnosť, optimalizujúca výkon vykresľovania IronCADu.

IronCAD Graphical Performance

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Interakcia Mechanizmu
Pri práci s veľkými dátovými súbormi sú v režime mechanizmu k dispozícii nové možnosti pre zlepšenie výkonu, pre otestovanie rozsahu pohybu vašich návrhov. Boli pridané ovládacie prvky pre obmedzenie detekcie kolízií na ťahajúci objekt a/alebo pohybujúce sa objekty. Tým sa skracuje čas výpočtu celého modelovacieho prostredia pre kolízie.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Vylepšenie výkonu vytvárania pohľadu ICD výkresu
Bolo vylepšené vytváranie IronCAD “draft” základného pohľadu, čím sa znížil čas vytvárania pohľadu o 30%. Toto vylepšenie má vplyv na aktualizáciu a tvorbu pohľadov, čím sa znižuje celkový čas rozkresľovania návrhu.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Zdieľanie a spolupráca

Utilita pre zmenšenie súboru
Do ribbon panelu pre Zostavu bol pridaný nový nástroj pre zjednodušenie modelov a bezpečné zdieľanie návrhov. Zadajte kritické diely/zostavy pre zachovanie, pre odstránenie, a nastavenia veľkosti pre skryté diely, zostavy a otvory a kliknite na tlačidlo OK. Nástroj model spracuje a vygeneruje zjednodušený ICS súbor, ktorý bude zmenšený a bude možné ho zdielať so spolupracovníkmi.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFT

 

Multi-Platformový Web Prehliadač
Pomocou nového nástroja 3D Web Prehliadača zdieľajte návrhy na ľubovoľnom zariadení. Podporuje zobrazovanie a navigáciu v strome v každom prehliadači podporujúcom WebGL. Exportujte návrhy na lokálnu jednotku alebo uložte do webového servera a zdieľajte odľahčený grafický model s kolegami a spolupracovníkmi.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Podpora najnovších formátov jadra, riešenia a translátoru
Modelovacie jadrá IronCADu boli aktualizované s cieľom podporovať najnovšie vylepšenia modelovania, riešenia a natívneho translatoru. S najnovšou verziou programu IronCAD DCS budete mať prístup k nasledujúcim verziám formátov CAD súborov pomocou našich Natívnych Translátorov.

  • CATIA V5: V5R8 – V5–6R2017
  • Pro/E (CREO): 16 – Creo 4.0
  • UG NX: 11 – NX 11.0.0
  • Inventor: V11 – V2017
  • SolidWorks: 98 – 2017
  • SolidEdge: V18 – ST9

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Zlepšenie používania

Rýchle vytváranie náčrtu
Boli pridané nové vylepšenia pre zefektívnenie práce užívateľov. Jedným z nich je napríklad to, že pri vytváraní náčrtu v prázdnej scéne namiesto zadávania rôznych možností umiestnenia náčrtu, náčrt scény pripravený na prácu vytvoríte jedniným kliknutím.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rýchle vytváranie vlastnosti
V súvislosti so zjednodušením vytvárania náčrtu sa zjednodušilo vytváranie vlastnosti ako Vysunout a Rotace, a to tak že môžete začať v scéne náčrtom bez zadania možností umiestnenia.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Automatické zakótovanie vlastnosti pri vložení urýchľuje umiestňovanie
Je obvyklé presne umiestniť vlastnosti akonáhle sú umiestnené na diely. Pre zjednodušenie procesu sme pridali automatické referenčné kóty k najbližšiemu rovinnému okraju. Ak chcete povoliť túto možnosť, prejdite na položku Nástroje/Možnosti/Interakcia a povoľte príkaz "Automaticky pridať kóty pri vkladaní vlastností."

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rýchly výber príkazu typu Heads-Up
Boli pridané vylepšenia predchádzajúcej štruktúry príkazu klávesy "S" ktorá je viditeľná po celý čas a umožňuje prístup užívateľov k príkazom v priestore návrhu, čím sa zmenšila dráha myši ako aj potreba poznať skryté príkazy. Kliknutím na príkaz nastavenia v hornej časti kruhu získate prístup k ďalším nastaveniam alebo prispôsobíte príkazy. Keď sa objavia Rýchle príkazy, jednoducho prejdite mimo kruhu, aby zmizol, alebo stlačte klávesu "S", aby zmizol/objavil sa.

Quick Commands IronCAD Scene

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Číslovanie dielov pre diely v poli
Diely v poli typicky tvoria v kusovníku samostatný riadok s viacerými položkami. V niektorých prípadoch môžete chcieť vypísať jednotlivé diely samostatne, čo teraz, s novým nastavením automatického generovania číslovania poľa je už možné. Toto nastavenie nájdete v možnostiach TriBall Pole.

TriBall Part Pattern Numbering

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Špecifikácia orientácie čelného pohľadu
Pre zjednodušenie procesu zobrazenia priemetu výkresu môžu užívatelia teraz vybrať a definovať smer čelného pohľadu na diely v porovnaní s predvoleným určením IronCADu. To je užitočné pre nastavenie správnej orientácie pohľadu vo výkresoch bez obáv o orientáciu časti scény. Toto nastavenie nájdete v ponuke pod pravým kliknutím v časti s označením "Definícia čelného pohľadu."

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFT

 

Podpora vytvorenia násobných inštancií v stredovom bode
Použitím “Vytvoriť násobné inštancie” pomocou TriBallu, máte k dispozícii nové voľby pre “Kopírovanie/Link do Bodu/Stradového bodu.” Počas tohto príkazu použite štandardné tlačítko “Shift - klik” na oblúky/kružnice pre uchopenie na stred vo viacerých miestach v jednom príkaze.

TriBall Create Multiple to Center

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Kontrola vstupu vzorca tabuľky parametrov
Do tabuľky parametrov bola pridaná nová kontrola, ktorá pomáha vstupom pre vzorce. Napríklad: Pridanie príkazu "If/else" dovoľuje zadanie hodnôt, takže riadiaci formát vo výraze automaticky naformátuje výkaz.

Parameter Table Formula Dialogs

Je dostupné v:

IRONCADINOVATE

 

Rýchle výrobné výkresy

Vytváranie rýchleho pohľadu z 3D scény
Bol pridaný nový nástroj pre vytváranie výkresov/listov všetkých objektov v scéne nazvaný ako "Vytváranie komplexného pohľadu", ktorý výrazne urýchľuje proces rozkresľovania návrhu. Vyberte objekty pre vytvorenie výkresu, definujte vytvorenie nového výkresu alebo listu, vyberte šablónu rozvrženia ktorú chcete použiť, a stlačte tlačítko Go. Teraz sú všetky základné výkresy vytvorené a jednoducho sa presuňte priamo do detailného výkresu!

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora preddefinovanej šablóny výkresu
Šablóny je teraz možné ukladať spolu s pohľadmi, nastaveniami pohľadov a kusovníkom, ktorý možno použiť v pomôcke "Vytváranie komplexného pohľadu". Tieto šablóny použite na rýchle vyplnenie výkresov vybraných častí na základe preddefinovaných orientáciípohhľadov. Kusovník má priradený pohľad automaticky aktualizovaný. Jediná vec, ktorú treba urobiť, je vytvoriť popisy.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Kopírovanie listov na nové výkresy pre opätovné použitie výkresov
Výkresy normalizovaných dielov sa bežne používajú vo viacerých sadách výkresov. Teraz môžete kopírovať celé listy do iných existujúcich výkresov, čím celú sadu výkresov rýchlo dokončíte. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na štítky a vyberte možnosť "Presunúť/Kopírovať"”

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Rýchly výber príkazu vo výkrese typu Heads-Up
Pre zjednodušenie práce s výkresmi boli pridané rýchle príkazy (podobné existujej klávese “S” v scéne). Každé kliknutie na pohľad, popis, list atď. má svoje vlastné rýchle príkazy, ktoré zjednodušujú proces vyhľadávania a prístupu k príslušným príkazom pre rozkresľovanie.

Quick Commands IronCAD Drawings

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Automatické množstvo dier pre popisy otvorov
Kóty teraz detekujú viac inštancií dier pri výbere počas príkazu pre kótovanie a dokážu automaticky umiestniť počet dier. Tým sa znižujú dodatočné kroky pri manuálnom zadávaní informácií alebo výkresoch mimo synchronizácie, keď aktualizácie zmenia množstvo. Toto nastavenie môže byť povolené pod daným listom.

Automatic Hole Qty Callout

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenie umiestňovania a interakcie s kótami
Pre zlepšenie procesu kótovania sa vykonalo veľa rôznych vylepšení v rámci nástroja Inteligentná kóta. Boli pridané klávesové skratky pre rýchle úpravy kót a prístup na stránku s vlastnosťami popisov, pričom zostali aj v pôvodnom kótovacom nástroji. Tým sa eliminuje potreba ukončenia príkazu kótovania a opätovné spustenie príkazu pre zmenu nastavení kóty. Medzi príklady klávesových skratiek patria:

  • “U” prepína funkciu uzamknutia a odomknutia umiestnenia textu kót
  • “Ctrl-R” pre obrátenie smeru plôšky odkazu
  • “Ctrl-F” pre prehodenie šípok von/vnútri.

Rovnako môžu byť prispôsobené aj ďalšie klávesové skratky pre presnosť a umiestnenie textu. Ak chcete prejsť na stránku s vlastnosťami, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na kótu počas príkazu kótovania.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Umiestňovanie alternatívnych pohľadov použitím konfigurácií
Pomocou nového nástroja alternatívnej polohy zobrazujte celý rozsah pohybu mechanizmov vo výkrese. V scéne vytvárajte konfigurácie rôznych umiestnení mechanizmu. Pomocou nástroja vyberte základnú konfiguráciu a pridajte rôzne konfigurácie pre definovanie prekryvných vrstiev. Nastavte rôzne typy liniek a farieb pre svoje alternatívne pohľady a umiestnite merania medzi zobrazeniami a oznámte potrebné informácie.

 

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Posun pohľadu kliknutím a ťahaním v pohľade
Jednoducho rozmiestňujte pohľady pomocou "kliknutia a pretiahnutia" okraja pohadu. Tým sa zjednodušuje práca na výkrese.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Podpora exportu vybraného pohľadu do Export DWG/DXF
Vyberte si pohľad alebo viaceré pohľady, ktoré chcete exportovať priamo do formátu DWG/DXF pre výrobu, čím odstránite rámček výkresu a ďalšie podrobnosti.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Filtrovanie zobrazenia
Boli pridané nové možnosti filtrovania údajov scény pre vytváranie výkresu (t.j. bez objektov). Napríklad: Filtrujte výkres tak, aby sa nezobrazovali upevňovacie prvky a skryte všetky spojovacie prvky v premietnutom pohľade. Toto nastavenie nájdete v dialógovom okne vytváranie štandardného pohľadu v časti "Vybrať diel/zostavu pre premietnutie".

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenia DRAFT rozhrania

Vylepšenia ribbonu 3D rozhrania
V rámci pásu ribbonu 3D rozhrania sa pridali príkazy pre kótovanie vďaka čomu sa skracuje čas prepínania medzi pásmi počas procesu popisovania.

Draft Dimension Ribbon

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Podpora detailného pohľadu pre prerušené pohľady
V rozhraní DRAFTu je teraz k dispozícii vytváranie detailného pohľadu je pre prerušené pohľady, vďaka čomu sa možnosti rozkresľovania rozšírili.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Prispôsobenie popisu detailného pohľadu
Boli pridané nové ovládacie prvky umožňujúce upraviť pozíciu štítku detailného pohľadu. Jednoducho kliknite na kruh s detailnými pohľadmi a potiahnite návestie štítkov, aby ste upravili ich polohu.

Detail Label Reposition

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Prepínač dmeru rezového pohľadu
Bola pridaná nová možnosť umožňujúca prepnutie smeru rezu po vytvorení rezového pohľadu. Kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru rezu a zvoľte "Prepnúť smer".

Section View Direction Toggle

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Viditeľná húsenica zvaru
Bol pridaný nový nástroj pre vytvorenie húsenice zvaru pozdĺž krivky, vrátane V-zvarov a kútových zvarov.

Visible Weld

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Materiály pre šrafovacie vzory

Pomocou materiálov IronCADu môžete definovať zodpovedajúce vzorky šrafovania, ktoré sa v rezoch môžu automaticky aplikovať. Pomocou prispôsobiteľného súboru XML môžete definovať vlastné vzory šrafovania pre materiály v prostredí scény IronCADu.

Je dostupné v:

IRONCADDRAFT

 

Všeobecné vylepšenia

Vylepšený proces inštalácie
Od verzie 2017 PU1 SP1 boli vykonané ďalšie vyepšenia s cieľom zjednodušiť inštalačný proces a objasniť ho novým užívateľom.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Podpora správcu licencií pre aktivácie USB
Vylepšený proces aktualizácie existujúceho kľúča pre nové verzie licencií.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Aktualizovaný systém nápovedy s vylepšenými funkciami vyhľadávania
Systém nápovedy bol aktualizovaný a teraz podporuje vyhľadávanie textov a ďalších informácií o nových funkciách doplnených počas predchádzajúcich revízií produktu.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Velepšenia navigácie v Nástroje/Možnosti
Dialógový panel Nástroje/Možnosti bol vylepšený a podporuje lepšiu navigáciu v dialógovom okne ako aj ďalšie možnosti.

Je dostupné v:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

 

Vylepšenia používania

Nové užívateľské rozhranie pre učenie sa odlišností IronCADu
Vlastné užívateľské rozhrania XML pre nových používateľov a existujúcich používateľov a lepšie úvodné získanie informácií pre užívateľov.

Je dostupné v:

IRONCAD

 

Vylepšenia API

Podpora vytvárania tabuliek
Možnosti nastavení PDF exportu
Podpora exportu kusovníka do formátu Text/Excel

Nahor