IRONCADXGPokiaľ ide o umiestnenie kreatívnych myšlienok do 3D reality plnej výroby, je IRONCAD™ nesporným lídrom v produktivite.

IRONCAD je priekopníkom prelomového prístupu ku kreatívnemu designu, ktorý prináša dnes bezkonkurenčnú úroveň slobody návrhu v priemysle. IRONCAD je nástroj konštruktérov, ktorý si volia v prípadoch ak majú napäté termíny a očakáva sa vysoká miera neočakávaných zmien. Poskytuje revolučnú náhradu dnešných parametrických systémov založených len na histórii.

IRONCAD poskytuje koncovým užívateľom svižnosť návrhu ako nikdy predtým. S IRONCADom, už nie ste viac viazaní obmedzeniami kladenými na vás tradičnými 3D aplikáciami objemového modelovania. Teraz s IRONCADom, máte nad svojim návrhom a skúmaním návrhu úplnú kontrolu a to prakticky bez obmedzenia. IRONCAD je jediná aplikácia na svete, ktorá dáva užívateľom úplnú kontrolu a to tým, že poskytuje možnosť výberu z parametrického, explicitného alebo kombináciu oboch spôsobov modelovania v jedinom prostredí. IRONCAD, je taktiež jediné riešenie na svete poskytované s Dual Kernel Collaboration Technology. Tým, že disponuje dvoma modelovacími jadrami, ACIS a Parasolid, pracujúcimi navzájom v súlade, vaše myšlienky sa môžu stať neobmedzené bez ohľadu obmedzenia daného jadra. Je to podobné ako mať na riešenie problému k dispozícii tím inžinierov namiesto samotného jedinca.

IRONCAD je nabitý VÝKONOM a teraz ten výkon môže pracovať aj pre vás. Čo s ním potom urobíte, je už úplne na vás!

 

ICElegantné modelovacie prostredie

IRONCAD vždy poskytuje čistý a jednoduchý prístup k návrhu umožňujúci inžinierom naozaj premýšľať v 3D a vytvárať modely dynamicky na obrazovke, bez toho aby si museli vopred v predstihu naplánovať a zmapovať celý koncept. Bezproblémovo integrované návrhové nástroje IRONCADu sú intuitívne a užívateľsky veľmi príjemné.

 

Navrhujte tak, ako chcete

Kombinácia inovatívneho návrhového prostredia IRONCADu s konvenčnejším na histórii založenom štruktúrovaným návrhovým prostredím, umožňuje užívateľom vybrať si na úrovni jednotlivých dielov, ktorý spôsob je najvhodnejší pre jednotlivé navrhované časti:

Inovatívny návrh - prinesie skutočnú flexibilitu a umožní užívateľom priamo manipulovať s dielmi nezávisle na histórii a bez obnedzení a to pri zachovaní informácií vlastností návrhu. Pre koncepčné modelovanie je práve toto nevyhnutné.

Štruktúrovaný návrh - Umožňuje užívateľom vytvárať pevné na vlastnostiach závislé diely s vloženým zámerom návrhu, čo poskytuje väčšiu kontrolu nad budúcimi zmenami.

 

Navrhujte rýchlejšie a šikovnejšie

IronCAD PredstavenieIRONCAD jednoznačne v priemysle vedie pri tvorbe návrhu a pri jeho znovu-použití vďaka jeho jedinečnému "Drag & Drop" na katalógoch postavenému procesu navrhovania a vďaka jeho intuitívnym dimenzovacím a polohovacím nástrojom. S použitím katalógov, ktoré môžu byť pohodlne zdieľané medzi vašim konštrukčným tímom, ľahko vytvárajte zostavy, diely, vlastnosti alebo ďalší príslušný obsah, ako sú napríklad materiály, atď. Zoskupte a rýchlo vyhľadajte požadované komponenty a príslušné položky jednoducho pretiahnite do svojich modelov. IRONCAD pri pretiahnutí svojich komponentov do modelu poskytuje nielen presnú referenčnú polohu, ale disponuje aj patentovaným TriBall®, výkonným nástrojom pre ľahké umiestňovanie a orientovanie vašej položky v akejkoľvek polohe, a ktorý si v priebehu pár minút obľúbite.

IronCAD rozširuje možnosti vášho návrhu pridávaním inteligentnejších a dokonca aj doménovo-špecifických znalosti, ktoré sa pridávajú do vašich komponentov prostredníctvom procesu, ktorému hovoríme Smart eBEHAVIORTM. Používaním Smart eBEHAVIOR, môžete vytvoriť inteligentné vlastnosti, diely alebo komponenty, ktoré sa jednoducho umiestnia, zmenia veľkosť a orientujú presne na svoje miesto aj na iných komponentoch. Môžete pridať aj ich správanie, ako napríklad preddefinované väzby, ktoré umožnia presné pohyby v mechanizmoch, alebo ďalšie príkazy pre ich umiestnenie. Ďalej môžete rozšítiť možnosti procesu návrhu pridaním pripojení k inému obchodnému procesu, ako je ERP, pre poskytovanie informácií, ako sú stanovenie cien, dostupnosti, alebo dodanie do výroby čím umožníte robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia o návrhu vašich nových produktov, ktoré budú spĺňať očakávania vašich zákazníkov. Uložte túto inteligenciu do svojich katalógov ako eCONTENTTM a zdieľajte ju v rámci organizácie a dokonca aj v rámci zákazníkov, ktorí používajú niektorý z IronCAD Design Collaboration Suite produktov čím vyjdete v ústrety užívateľom rôznych úrovní.

 

CDGUIZnáme rozhranie pre detailovanie

IRONCAD obsahuje výkonné 2D návrhové prostredie ponúkajúce jedny z najsilnejších nástrojov súčasnosti na popisovanie výkresov, zabudovaný buď ako štandardné rozkresľovacie prostredie a/alebo ako integrovaný 3D Detailer. Okrem svojho priateľského rozhrania, nové 2D prostredie IRONCADu ponúka všetkým užívateľom funkčnosť akú očakávajú od niektorých popredných samostatných 2D návrhových nástrojov na trhu.

 

Efektívna dátová komunikácia

Vytváranie dát je však len polovica príbehu. IRONCAD poskytuje nástroje pre prehľadné a evektívne získanie týchto dát vašimi zákazníkmi, výrobou a dodávateľmi:

Výmena dát modelu - S oboma ACIS a Parasolids jadrami a s radom natívnych prevodníkov, IRONCAD umožňuje importovať a exportovať dátový model vo VŠETKÝCH formátoch priemyselných štandardov.

Komunikácia so zákazníkmi - IRONCAD prináša celý rad nástrojov, ktoré vám umožnia udržať svojich zákazníkov úzko napojených na vašich projektch, vďaka fotorealistickej vizualizácii, 3D/2D PDF, web publikovaniu modelov a samostatnému 3D prehliadaču - všetko obsiahnuté štandardne v základnom produkte. Smart eMARKUPTM IRONCADu poskytuje vašim zákazníkom, dodávateľom, a dokonca aj ďalším návrhárom možnosť navrhnúť konštrukčné zmeny vašich dát, ktoré presahujú jednoduché textové komentované pripomienky. Umožňuje presne odkomunikovať geometrické zmeny, polohy, veľkosti a dokonca aj priame úpravy geometrie, rovnako ako pridanie nových komponentov a to bez zásahu do dát reálneho návrhu. Jednoducho odošlite svoje návrhy späť do konštrukčného tímu, kde môžu skontrolovať zmeny, komunikovať nové zmeny, a akonáhle je spolupráca dokončená, jednoducho prijmite návrhy čím znížite nutnosť prepracovať zmeny dát reálneho návrhu.

Byť schopný komunikovať je síce dobré, ale zdieľanie dát živého projektu si vyžaduje kontrolu a riadenie. Design Collaboration Suite IronCADu obsahuje CAXA EDM - výkonné a integrované plne funkčné EDM riešenie pre správu vašich CAD a súvisiacich inžinierskych dát projektu, a to ako interne, tak aj externe cez internetovú sieť.

 

MPICKontrola návrhu

Schopnosť prísneho testovania dát návrhu, umožňuje užívateľom redukovať výrobu zbytočných prototypov a nakoniec aj znížiť cenu projektu. A to je v dnešnej ekonomickej klíme oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým. IronCAD sa spojil s popredným špecialistom  pre analýzu metódou konečných prvkov a dodáva výkonné FEA funkcie, v rámci Design Collaboration Suite.

Nahor