IronCAD Solution Partner Program združuje popredných poskytovateľov riešení v CAD/CAM/CAE priemysle, ktoré vám rýchlejšie pomôžu uvádzať vaše produkty na trh.

goldstarIronCAD Gold Solution Partners pridávajú do IronCADu svoje možnosti a riešenia ktoré zahŕňajú priame čítanie súborov IronCADu a/alebo vývoj aplikácií bežiacich priamo v IronCADe alebo používajúcich IronCAD ako základný systém pre danú aplikáciu.

graystarIronCAD Silver Solution Partners sú spoločnosti, ktoré majú kompatibilné neutrálne schopnosti preniesť dáta medzi IronCAD a ich príslušnou aplikáciou.

Nahor