IRONCADDRAFTPo desetiletí si uživatelé potřebovali vybrat mezi práci ve 2D nebo 3D, dnes je tu další možnost! - V minulosti, konstruktéři chtěli pracovat ve 2D. Upřednostňovali možnost šikovně vytvářet své výkresy a jasně a efektivně je popisovat. Pro tyto uživatele má projektování určitou uměleckou formu, a nejedná se pro ně jen o řadu čar na kusu papíru. Zatímco někomu 3D modelování umožňuje snadnější návrh výrobků, pro mnohé práce ve 3D není nutností, i když by byla užitečná a výhodná.

Dnes IronCAD nabízí IRONCAD DRAFT, extrémně silný 2D konstrukční nástroj který se díky standardnímu uživatelskému rozhraní nejen snadno učí, ale nabízí také jedinečnou schopnost 3D integrace umožňující uživatelům pracovat ve 2D, ale i prohlížení, působení, analyzování, rendrování a reference na údaje 3D modelu vytvořené dodavateli, zákazníky a kolegy.

 

Bezkonkurenční kompatibilita s AutoCAD®

compatibilityOtevírejte, upravujte a ukládejte existující DWG soubory generované z AutoCAD® a přesně sdílejte a komunikujte s členy vašeho návrhového týmu. Rozhraní IRONCAD DRAFTu které nabízí mnoho příkazů běžně dostupných v AutoCADu. se díky důvěrně známému prostředí snadno přizpůsobíte.

 

Výkonné funkce pro výrobu

benderdraft1IRONCAD DRAFT je postaven na kombinaci technologií IRONCAD 3D a CAXA 2D, které mají tisíce uživatelů a bohaté zkušenosti v daných oblastech a představují hotové řešení připravené pro výrobu. IRONCAD DRAFT nabízí nejen základní 2D nástroje na tvorbu a editaci, ale i nástroje zaměřené na strojírenskou konstrukci a parametrické normalizované díly, čímž dává konstruktérům možnost snadno vytvářet komplexní detailové výkresy.

Kompletní a silné popisování umožňuje vytvářet přesné 2D entity, včetně úseček, rovnoběžných čar, oblouků, kružnic, obdélníků, eliptických křivek, mnohoúhelníků, spline, a referenčních entit, jako jsou osy a šrafovací vzory. IRONCAD DRAFT podporuje výkonné dynamické možnosti pro zadávání přímo během vytváření prvku čímž umožňuje rychle určit velikost či natočení a další vlastnosti, jako jsou automatické osy. Nástroje, jako jsou asociativní bloky, editor příkazů, kopírování formátu, okno vlastnosti, nebo textový editor představují další inteligentní funkce, podporující rychlé a účinné dokončení složitých technických úkolů.

 

Optimalizované uživatelské rozhraní a přizpůsobení

IRONCAD DRAFT využívá standardní Windows/ribbonové rozhraní určené na zefektivnění procesu navrhování tím, že dává uživateli k dispozici nástroje pro většinu běžných úloh přímo v příslušných seskupených oblastech. Kromě toho, pro rychlé zpřístupnění nejběžnějších příkazů při vaší každodenní práci si můžete snadno toto rozhraní uživatelsky přizpůsobit. Rovněž při jiných standardních 2D aplikacích, IRONCAD DRAFT nabízí výkonné aplikační programovací rozhraní pro přizpůsobení standardních nástrojů a procesů.

 

Komunikace a odkazy na 3D návrh

Pro lepší ověřování a komunikaci napříč vašimi projekty, je k dispozici import široké škály standardních grafických průmyslových formátů včetně ACIS, Parasolid, IGES, STEP, IRONCAD 3D, Pro/E, UG (NX) a CATIA.

bender3dPro tvorbu sestavy můžete importovat více 3D modelů, ověřovat přesahy, a s použitím realistické vizualizace a animace poskytovat 3D podobu modelů svým zákazníkům. Pro rychlou komunikaci o produktech s potenciálními zákazníky v reálném čase, vám možnost sestavovat si vlastní katalogy komponentů pomohou v rozšiřování a sdílení vašich projektů. Kromě toho využívání 3D dat s plnou asociativitou na 2D detaily urychlí proces rozvržení výkresu a umožní vám automatické znovu použití důležitých informací z 3D, jako je kusovník a různé měřené informace.

 

Komunikace a sdílení

S použitím volně šiřitelných prohlížečů můžete své projekty sdílet pomocí DWG/DXF a obrazových formátů. Zatímco schopnost navzájem komunikovat a sdílet vaše návrhy je   dobrá, sdílení živých dat projektu vyžaduje kontrolu a řízení. Design Collaboration Suite IRONCADu obsahuje výkonné, integrované plně funkční EDM řešení pro správu CAD a souvisejících inženýrských projektových dat, a to jak interně, tak externě přes internetovou síť.

Nahoru