IRONCAD
INOVATE
DRAFT
COMPOSE
IRONTRANSCAD

Výkon strojírenského rozkreslování

benderdraft1

bender3d

Bez ohledu na to zda konstrukční firmy používají 3D CAD nebo 2D CAD, všechny používají 2D detailní výkresy na komunikaci s dalšími společnostmi, zejména s výrobci. Tzv "main stream" 3D CAD produkty však mají pro tvorbu 2D výkresů zpravidla jedinečné prostředí, které se používá hlavně pro rozkreslování 3D dat a disponuje uživatelsky nepříliš příjemným rozhraním a funkcemi. To může prodloužit čas učení, kdy společnosti přecházejí na 3D CAD produkt ze starších 2D aplikací. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro rodinu produktů IronCAD, mají přístup k výkonné 2D aplikaci se známým rozhraním, které jednak pomáhá snížit čas učení při tvorbě 2D výkresů, tak rozšiřuje možnosti společnosti komunikovat. A to se dosáhne následujícími dvěma jedinečnými způsoby.

První z nich je, že spolu s IRONCADem (naší oceňovanou 3D aplikací pro navrhování), mají zákazníci možnost využívat plně integrované 2D rozhraní, které je podobné běžným 2D CAD aplikacím, jako je AutoCAD ™. To poskytuje uživatelům IRONCADu možnost otevírat a upravovat starší DWG soubory a možnost vytvářet plně rozkreslené detailní 2D výkresy. Protože toto prostředí je plně integrováno do IRONCADu, mohou uživatelé využít 2D návrhy v 3D prostředí k tvorbě 3D geometrie a uživatelé mohou snadno vytvářet plně asociativní rozvržení pohledů na 3D data v detailním návrhu. Zákazníci mohou dokonce vytvořit rozvržení detailů z importovaných formátů, jako je Pro/E (Creo) a UG/NX, které jsou asociativní se zdrojovými daty a umožňují změny, které budou automaticky aktualizovány v 2D detailních výkresech. Zákazníci mají tedy zaručeno, že když přecházejí na IRONCAD, budou moci efektivně pracovat se svými původními 2D daty, jako před tím nemohli.

Druhý způsob poskytuje IRONCAD DRAFT, extrémně výkonný strojírenský 2D nástroj který se snadno naučíte používat, má standardní uživatelské rozhraní a jedinečnou schopnost 3D integrace, která umožňuje uživatelům pracovat ve 2D, ale i zobrazovat, působit, analyzovat, animovat a odkazovat na 3D data vytvořená dodavateli, zákazníky a kolegy. S IRONCAD DRAFT mohou zákazníci upravovat DWG soubory (podobně jako IRONCAD jak je uvedeno výše), jakož i importovat 3D modely prakticky z libovolného CAD systému k popisování, měření, shromáždění, tvorbě sestavy a opětovnému použití. S DRAFTem, mají zákazníci také možnost vytvářet animace a vizualizace z 3D návrhu pro komunikaci mimo konstrukci a výroby, včetně prodeje jakož i přímo se zákazníky. Zákazníci mohou dokonce vytvořit knihovny komponent, které se mohou použít v jiných aplikacích v rámci IronCAD Design  Collaboration Suite čímž se rozšiřuje využívání údajů na celou organizaci.

Díky IRONCADu a IRONCADu Draft, mají firmy možnost rychle vytvářet a upravovat 2D výkresy, stejně jako možnost pracovat s různými 3D formáty a vytvářet tak 2D výkresy sestav, animace a vizualizace, stejně jako i popisy a ověřování 3D struktur sestavy. Tyto technologie umožňují zákazníkům si plně vychutnat výkon zabudovaného 2D strojírenského rozkreslování a to jak na 2D tak i na 3D úrovni.

Pro více informací o IRONCAD a IRONCAD Draft, klikněte na tlačítko "Více info", kde se dozvíte více o těchto řešeních a také o dalších produktech, jako je IRONCAD COMPOSE, který lze použít k zobrazení konstrukčních dat v celé organizaci bez dalších dodatečných nákladů!

 

LearnMoreSmall cz

Nahoru