Zjednodušeně řečeno, IronCAD má modernější, pružnější a mnohem více produktivnější přístup k navrhování ve 3D.

  Tradiční 3D CADIRONCAD
1 Jednoduchost užívání Jednoduchost používání - Rating 4/10 Jednoduchost používání - Rating 8/10
2 Metodika navrhování Pomalejší, a to hlavně 2D modelovací techniky Renomované 3D dynamické nástroje IRONCADu
3 Vazby Závislost na historii, Minimální všestrannost Možnost si vybrat kdy a kde aplikovat vazby
4 Sestavy Množství samostatných souborů dílů a sestav Vše v jediném nebo ve více souborech tak jak chcete a potřebujete
5 Katalogy Základní katalogy komponentů Famózní systém nekonečně přizpůsobitelných katalogů IRONCADu
6 3D manipulace Pomalé a těžkopádné nástroje TriBall - Patentovaný 3D produktivní nástroj IRONCADu
7 Modelovací jádro Jediné modelovací jádro Dva modelovací jádra - Parasolid a ACIS

 

Chcete ještě více důvodů?

Zarolujte níže a zjistěte, jak mohou produkty IRONCADu zvýšit produktivitu vaší společnosti.
Sada produktů IRONCADu může nahradit a/nebo doplnit Vaše aktuální CAD řešení.

Robem

 

Představení IRONCADu (EN)

Robem
IRONCAD vs SOLIDWORKS, INVENTOR, Pro/E,...  (SK)

Robem

" IRONCADom jsme nahradili AutoCAD i SolidWorks ... a zaznamenali jsme nárůst produktivity o 75% oproti používání SolidWorksu. "
Patrik Karrvall, Hexagon Metrology, Švédsko.

" Používal jsem skoro všechny populární a drahé CAD systémy, jako ProE, SolidWorks, Solid Edge, Catia, produkty Delcam, atd, ale žádný nebyl takový jednoduchý, nebo takový rychlý, jako je IronCAD. Prostě se stihlo udělat více věcí v kratším čase!. "
Mike Stěny, Microplanet, USA.

FAKTA !!

 Tradiční 3D CADIRONCAD
Jednoduchost užívání Jednoduchost používání - Rating 4/10 Jednoduchost používání - Rating 8/10
Metodika navrhování model "tradičním" 3D CAD způsobem, který se kdysi zdál docela rychlý, ovšem nyní se jedná o mnohem pomalejší přístup, který zahrnuje vytvoření roviny a realizace téměř všech změn změnami v 2D náčrtu. V IRONCADu, můžete začít katalogem 3D tvarů které přetáhnete do svého modelu a poté je taháte zda tisknete pro parametrické přizpůsobení velikosti daného tvaru.

Následně pro umístění čehokoli v 3D do požadované polohy či tvorbu pole můžete použít patentovaný nástroj IRONCADu - tribal.

je to podstatně rychlejší, intuitivnější a co je nejdůležitější produktivnější.
Vazby V tradičním 3D CADu, modelujete se závislostí na historii. To znamená, že vše, co uděláte je automaticky omezeno již dříve prováděnými činnostmi. To může být prospěšné, pokud dříve než začnete přesně víte, jak váš návrh bude vypadat a téměř v každém případě, různé konstrukční změny budou muset být prováděny již během tvorby modelu. Vzhledem k tomu že pro aplikování těchto omezení nemáte v podstatě na výběr, změny návrhu provedené až později může být velmi obtížné provést a obvykle to vede k porušení celistvosti, co když chcete opravit může trvat i několik hodin. Celkově vzato, vás bude tento přístup obvykle zpožďuje a snižuje vaši produktivitu, a to zejména při úpravě dříve vytvořených modelů. V IRONCADu, můžete modelovat s na vlastnostech závislém stromě historie, který však není závislý na historii. To konkrétně znamená, že standardně se neaplikují žádná omezení, takže si můžete zvolit, kdy a kde chcete omezení aplikovat. Tím máte k dispozici mnohem univerzálnější modelovací prostředí a zároveň znamená, že můžete provádět změny konstrukce bez přemýšlení o porušení celistvosti a účinku dříve aplikovaných vlastností modelu.

Poznámka: Samozřejmě můžete modelovat i se stejným typem závislosti na historii pokud se to v některých případech vyžaduje. Nicméně, v téměř každém případě představuje způsob používaný v IRONCADe mnohem rychlejší, všestrannější a nakonec i produktivnější přístup.
Sestavy V tradičním 3D CAD systému jsou soubory dílů a sestav různé. Můžete modelovat všechny díly v samostatných souborech, a pak na konci jejich zkombinovat do sestavy. To znamená, že se musíte vypořádat s řadou samostatných souborů, které lze snadno ztratit či přemístit na počítači. Navíc, protože nenavrhuje v rámci sestavy, často díly nebudou mít správnou velikost a musí být upraveny po začlenění do sestavy, což vede k plýtvání časem. V IRONCADu, jsou soubory dílů a sestav stejné. Můžete si tedy v souboru vytvořit jediný díl nebo sestavu složenou 5 000 dílů ve stejném souboru.

Tento princímp jednoho souboru pro díly i pro sestavy je v téměř každém případě mnohem efektivnější a produktivnější. Pokud je to nutné, má však IronCAD také možnost ukládat díly jako samostatné soubory, co Vás však ve většině případů bude zpomalovat stěžovat správu souborů. Kromě toho díly a sestavy IRONCADu můžete ukládat i do jedinečných katalogů a přetahovat je do jakékoliv jiné sestavy, což představuje rychlejší přístup ke všem dílům, které potřebujete.
Katalogy V tradičním 3D CADu, v katalozích jsou k dispozici pouze některé díly a jedná se zpravidla jen o "normalizované" díly a ne Vaše vlastní šel. Všechny díly, které vytvoříte, budete muset otevřít a individuálně upravovat nebo je přenést do sestavy. Tento postup je pomalý a zdlouhavý. V IRONCADu, máte k dispozici famózní systém nekonečně přizpůsobitelných katalogů. To znamená, že jakýkoliv vytvořený díl, tvar nebo sestavu můžete uložit do katalogu a znovu a znovu používat.

Můžete dokonce využívat patentované technologie IRONCADu "Smart Assembly" a protahováním vytvořit do sebe zapadající sestavy, které lze použít nejen v IRONCADe ale iv bezplatném IRONCAD Compose.
3D manipulace V tradičním 3D CADu, pro přemístění, zda vytvoření pole vlastností, budete muset obvykle obvykle muset jít do 2D prostředí náčrtu a definovat, co se bude dít. To je časově náročné a nepříliš intuitivní. Navíc při umísťování dílů v kontextu sestavy, budete muset vzájemně vázat díly nebo použít jiné pomalé nástroj pro polohování příslušných dílů. Navíc pokud půjdete do 2D náčrtu - výsledek budete vidět až v 3D. V IRONCADu budete používat TriBall- patentovaný 3D produktivní nástroj IRONCADu.

TriBallVám umožní parametricky polohovat, přemisťovat a vytárovat pole. A to můžete dělat nejen s vlastnostmi, ale také s díly, sestavami, náčrty, světly a dalšími objekty.

TriBallse v průběhu let stal známým pro své obrovské výhody pro produktivitu CADu a stále je pravděpodobně nejproduktivnějším a nejužitečnějším nástrojem v jakémkoliv CAD systému po celém světě.
Modelovací jádro Téměř každý 3D CAD systém na světě tradičně běží pouze na jednom jádru. Například, mnoho z nich běží na jádru Parasolid. Jak zkušení CAD uživatelé jistě vědí, modelování jádro může mít vliv na to, jak se řeší a vyřeší modelování složité geometrie modelu. Některé složité tvary lze vytvořit na jednom jádru, ale ne na jiném a naopak. Pokud má systém pouze jedno jádro, mohou se vyskytnout specifické problémy daného jádra. V případě, že dané jádro nedokáže produkovat daný tvar, nemáte možnost to změnit a bude muset změnit příslušný tvar, nebo předělat postup vedoucí k jeho vytvoření. IRONCAD je jediným CAD řešením světě, které je vybaveno dvěma jádry - Parasolid a ACIS.

Mezi jádry se můžete při modelování volně přepínat, a dokonce můžete mít sestavu s díly používajícími obě jádra. < br />
Tato jedinečná možnost poskytuje při modelování IRONCADu velkou výhodu a poskytuje i větší všestrannost při importu/exportu.
Nahoru